Τα φωτοβολταϊκά γίνονται πιο “βρώμικα”;

0
7

Έκθεση της συμμαχίας για την περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση ηλεκτρονικών αποβλήτων Silicon Valley Toxics κάλεσε τους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών να υιοθετήσουν πιο υπεύθυνες πρακτικές στην αλυσίδα παραγωγής των προϊόντων τους, αλλά και στην ανακύκλωση κατά το τέλος του κύκλου ζωής τους.

Η έκθεση «Solar Scorecard» συγκέντρωσε δεδομένα 40 εταιρειών βάσει δημοσιοποιημένων στοιχείων. Ωστόσο, μόλις δέκα εταιρείες συμμετείχαν οικειοθελώς στην έρευνα της Silicon Valley Toxic.

Οι 40 εταιρείες που περιλαμβάνονται στην έρευνα του 2013 αντιστοιχούν στο 34,6% της αμερικανικής αγοράς έναντι 51,1% το 2012 εξαιτίας της χρεωκοπίας πολλών πρώην συμμετεχόντων και μείωσης του μεριδίου αγοράς των υφισταμένων.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κατασκευαστές φωτοβολταϊκών στις ΗΠΑ που να απαιτούν από τους πελάτες τους να συμμετέχουν σε προγράμματα ανακύκλωσης φωτοβολταϊκών πάνελ.

Μάλιστα αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι πολλές εταιρείες υπαναχωρούν από τις περιβαλλοντικές τους δεσμεύσεις εξαιτίας τους εντεινόμενου ανταγωνισμού, ιδίως σε χώρες με ελαστικότερη περιβαλλοντική νομοθεσία.

Ένα παρεπόμενο του αμείλικτου κινεζικού ανταγωνισμού είναι όχι μόνο η χρεωκοπία πολλών αμερικανικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αλλά και η αθέτηση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων λόγω του υψηλού κόστους που συνεπάγονται.

Ελπίδα για μια περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση του φωτοβολταϊκού εξοπλισμού παραμένει η πίεση εκ μέρους καταναλωτών και ρυθμιστικών Αρχών.

Και στη χώρα μας; Δυστυχώς η ιστορία δείχνει πως σε μια 25ετία θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε χωρίς πρότερο σχεδιασμό και υποδομές μια τεράστια “φουρνιά” ηλεκτρονικών αποβλήτων από τα πεπαλαιωμένα φωτοβολταϊκά πάνελ που θα ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους.

Υπενθυμίζεται ότι από το 2014 τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία την ευρωπαϊκή οδηγία για τα Απόβλητα των Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (WEEE- Waste Electronic and Electric Equipment Directive), η οποία προβλέπει τη λήψη και ανακύκλωση φωτοβολταϊκών από τους παραγωγούς.

Η PV Cycle είναι ο Ευρωπαϊκός Φορέας Ανάκτησης και Διαχείρισης Φωτοβολταϊκών που αποσύρονται είτε για τεχνικούς λόγους (πχ ελαττωματικά) είτε διότι έληξε η διάρκεια ζωής τους.

econews

Σχόλια