Μικροσκοπικά μάτια «μύγας» βοηθούν τα αυτοκίνητα να δουν τα εμπόδια

0
8

Επιστήμονες από την Ελβετία, τη Γερμανία και τη Γαλλία ερεύνησαν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα μάτια των εντόμων, και στη συνέχεια σχεδίασαν και κατασκεύασαν τους πρώτους μικροσκοπικούς, πλήρως λειτουργικούς, κυρτούς τεχνητούς σύνθετους οφθαλμούς.

Το έργο «CURVACE» χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ με 2 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία τεχνητών οφθαλμών τύπου «εντόμου», οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλες βιομηχανικές δυνατότητες στην κινητή ρομποτική, τα «έξυπνα» ενδύματα και τις ιατρικές εφαρμογές.

Στο μέλλον, οι τεχνητοί σύνθετοι οφθαλμοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε τομείς όπου είναι πρωταρχικής σημασίας η πανοραμική ανίχνευση της κίνησης.

Για παράδειγμα, ένας ευέλικτος τεχνητός σύνθετος οφθαλμός θα μπορούσε να τοποθετηθεί στην περίμετρο των αυτοκινήτων ώστε να ανιχνεύονται με επιτυχία τυχόν εμπόδια (π.χ. κατά τους ελιγμούς στάθμευσης, για αυτοματοποιημένη καθοδήγηση οχημάτων ή για την ανίχνευση οχημάτων ή πεζών που πλησιάζουν επικίνδυνα το όχημα), ή να εφαρμοστούν σε μικροσκοπικά εναέρια οχήματα (Micro Air Vehicles – MAV) για οπτική πλοήγηση χωρίς σύγκρουση (π.χ. κατά την προσγείωση ή την αποφυγή εμποδίων, όπως στο πλαίσιο επιχειρήσεων διάσωσης).

Χάρη στο εγγενώς μικρό πάχος και την ευελιξία τους, οι οφθαλμοί αυτοί θα μπορούσαν επίσης να ενσωματωθούν σε υφάσματα, με σκοπό τη δημιουργία «έξυπνων» ενδυμάτων, όπως έξυπνα καπέλα με συστήματα συναγερμού για αποφυγή συγκρούσεων προοριζόμενα για άτομα με προβλήματα όρασης.

Ευέλικτοι τεχνητοί σύνθετοι οφθαλμοί θα μπορούσαν επίσης να τοποθετηθούν στους τοίχους και τα έπιπλα «έξυπνων» σπιτιών με σκοπό την ανίχνευση της κίνησης (π.χ. για ηλικιωμένους σε περιπτώσεις διαβίωσης υποβοηθούμενης από το περιβάλλον ή για παιδιά με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων).

Τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες των σύνθετων οφθαλμών είναι όμοια με τα αντίστοιχα των ματιών της μύγας «Drosophila» των φρούτων, όπως και άλλων αρθροπόδων.

Ο οφθαλμός, που έχει τη μορφή μικρού κυλίνδρου (διαμέτρου 12,8 mm και βάρους 1,75 γραμμαρίων), αποτελείται από 630 «βασικούς οφθαλμούς», τα λεγόμενα «ομματίδια», διατεταγμένους σε 42 στήλες με 15 αισθητήρες έκαστη.

Κάθε ομματίδιο αποτελείται από έναν φακό (172 μm), σε συνδυασμό με ένα ηλεκτρονικό εικονοστοιχείο (30 μm). Οι αισθητήρες αυτοί διαθέτουν προηγμένες οπτικές ιδιότητες, όπως πανοραμικό οπτικό πεδίο 180°x60° χωρίς παραμόρφωση και με μεγάλο βάθος, μπορούν δε να προσαρμόζονται σε ποικίλες συνθήκες φωτισμού.

Το έργο CURVACE χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «FET open» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα FET open αποτελεί μέρος της ενότητας «Επιστήμη Αριστείας» του ευρωπαϊκού προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020», στόχος του οποίου είναι η προώθηση πρωτοποριακών ιδεών, και συγκεκριμένα της συλλογικής έρευνας σε υψηλού κινδύνου διορατικά επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία τα οποία βρίσκονται σε εμβρυακή κατάσταση.

Ιστορικό

Στο έργο συμμετέχουν 5 συνεργαζόμενα ιδρύματα: το EPFL (Ελβετία), το Πανεπιστήμιο Aix-Marseille και το CNRS (Γαλλία), το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Οπτικής και Μηχανικής Ακριβείας «Fraunhofer» (Γερμανία) και το Πανεπιστήμιο Tübingen (Γερμανία) συνεργάστηκαν επί 45 μήνες (01.10.2009 – 30.06.2013). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2,73 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 2,09 εκατομμύρια χορηγήθηκαν από την ΕΕ.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences» των ΗΠΑ (PNAS).

Σχόλια