Υγρότοπος Ραμσάρ το αλβανικό τμήμα της Πρέσπας

0
7

Ένα θετικό νέο: στις 13 Ιούνιου το αλβανικό τμήμα της Πρέσπας προστέθηκε στον κατάλογο των Υγρότοπων Διεθνούς Σημασίας της Σύμβασης Ραμσάρ.

Η διεθνής αυτή σύμβαση που υπογράφηκε το 1971 δίνει το πλαίσιο για την προστασία και αειφορική χρήση των υγροτόπων του πλανήτη, και καλύπτει σήμερα χιλιάδες υγρότοπους σε όλον τον κόσμο.

Η περιοχή Ραμσάρ της αλβανικής πλευράς της Πρέσπας έχει έκταση 151.000 στρεμμάτων και περιλαμβάνει τις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα (το κομμάτι τους που υπάγεται στην Αλβανία). Χαρακτηρίζεται από υψηλή βιοποικιλότητα, σπάνια και ενδημικά είδη πανίδας και χλωρίδας και σημαντικούς πληθυσμούς πουλιών.

Η ένταξη του αλβανικού τμήματος της Πρέσπας στον κατάλογο Ραμσάρ από μόνη της δεν εξασφαλίζει την προστασία της. Ωστόσο δίνει άλλο ένα δυνατό μήνυμα για την ολοκληρωμένη προστασία των υγροτόπων στη λεκάνη της Πρέσπας.

Με την ανακήρυξη του αλβανικού τμήματος της Πρέσπας σε υγρότοπο Ραμσάρ συμπληρώνεται επίσης ένα παζλ, καθώς τα γειτονικά τμήματα της Πρέσπας που ανήκουν σε Ελλάδα και Π.Γ.Δ.Μ. ήδη αποτελούν υγρότοπους Ραμσάρ.

Έτσι, ένα μικρό λιθαράκι προστίθεται στο όραμα για ένα διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών, που θα προστατεύει τους πολύτιμους φυσικούς πόρους ολόκληρης της λεκάνης των Πρεσπών και στις τρεις χώρες που την μοιράζονται.

Συγχαρητήρια στους περιβαλλοντικούς φορείς της Αλβανίας που εργάστηκαν για την ανακήρυξη του αλβανικού τμήματος της Πρέσπας σε υγρότοπο Ραμσάρ.

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Σχόλια