Πρατήρια καυσίμων: αυτόματα η περιβαλλοντική αδειοδότηση – Τι γίνεται με σύστημα εισροών-εκροών

0
38

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, υπέγραψε σήμερα την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α) για τον καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για το σύνολο των πρατηρίων καυσίμων, που πλέον υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος.

Με την απόφαση αυτή, περισσότερα από 6.000 πρατήρια καυσίμων σε όλη τη χώρα απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αφού πλέον λαμβάνουν αυτόματα περιβαλλοντικούς όρους, που προσαρτώνται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους με τη συμπλήρωση μιας απλής αίτησης, χωρίς κάποια πρόσθετη διαδικασία. Έτσι, συντομεύεται χρονικά η συνολική διαδικασία αδειοδότησής τους, μειώνεται το κόστος αδειοδότησης και εξασφαλίζεται ομοιομορφία στους όρους και περιορισμούς που εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα πρατήρια υγρών και αέριων καυσίμων.

Το ΥΠΕΚΑ συνεχίζει, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό του, την έκδοση των απαιτούμενων Υπουργικών αποφάσεων για την έκδοση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για όλα τα έργα και δραστηριότητες με μικρές και τοπικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με γνώμονα τη μείωση της γραφειοκρατίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το σύνολο των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων για τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β, θα έχει εκδοθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

—Τι γίνεται με το σύστημα εισροών-εκροών

Όσον αφορά στο σύστημα εισροών-εκροών στα πρατήρια βενζίνης, έξι στους δέκα πρατηριούχους των νομών Αθήνας και Θεσσαλονίκης τα έχουν ήδη τοποθετήσει και οι υπόλοιποι τα έχουν παραγγείλει. Μάλιστα έχουν αρχίσει να «τρέχουν» οι πρώτες επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ) το μέτρο θα ολοκληρωθεί στα μεγάλα αστικά κέντρα, ωστόσο μικρά πρατήρια της επαρχίας είναι αμφίβολο κατά πόσο θα ανταπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις.

Κι αυτό διότι, η εγκατάστασή του σε ένα πρατήριο με συνολικά επτά δεξαμενές μεταφράζεται σε κόστος 17.000 ευρώ. Απ’ αυτά η επιδότηση ισούται με 5.000-6.000 Ευρώ.

Σχόλια