ΔΕΗ: ιδρύει θυγατρική στη Βουλγαρία

0
3

Σύμβαση κοινοπραξίας με την εταιρία Alpiq Central Europe Ltd. υπέγραψε η ΔΕΗ.

Η σύμβαση αφορά στην ίδρυση θυγατρικής εμπορικής εταιρίας στη Βουλγαρία με την επωνυμία PPC Bulgaria (PPC BG) και με ποσοστά συμμετοχής ΔΕΗ Α.Ε. 85%, Alpiq Central Europe Ltd 15%.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, μέσω αυτής της συνεργασίας, ο όμιλος ΔΕΗ επιδιώκει τη διείσδυσή του σε γειτονικές αγορές και τη διεύρυνση της δραστηριοποίησής του στο διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον η ΔΕΗ επιδιώκει την επίτευξη συνεργειών σε θέματα τεχνογνωσίας όσον αφορά τη διενέργεια συναλλαγών σε πολλαπλές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, δρώντας από κοινού με μια καταξιωμένη εταιρεία με παρουσία σε πολλά  ευρωπαϊκά κράτη, καθώς και με σημαντική εμπειρία στο διασυνοριακό εμπόριο.

Σχόλια