Καταγραφή φυτικού υλικού στη Θεσσαλονίκη

0
13

Εργασίες καταγραφής του φυτικού υλικού στα άλση, δενδροστοιχίες και φυτώρια του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ομάδα εργαζομένων στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα που ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ με συμπράττοντα φορέα το Δήμο, τη χρονική περίοδο από τις 8 Φεβρουαρίου  έως 8 τις Ιουλίου 2013.

Το έργο πραγματοποιήθηκε με διενέργεια αυτοψιών στις δημοτικές δενδροστοιχίες και με την δημιουργία μιας βάσης δεδομένων όπου αποτυπώθηκε όλος αυτός ο μεγάλος όγκος πληροφοριών, έτοιμος για χρήση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Σε αυτή την περίοδο, πραγματοποιήθηκαν περίπου 830 αυτοψίες και καταγράφηκαν περισσότερες από 1280 περιπτώσεις που αφορούν σε κενές δενδροδόχους, πρέμνα (τμήμα του κομμένου δέντρου-κορμού που μένει στο έδαφος) καθώς και ξερά δέντρα.

Μέρος των  πληροφοριών  που συγκεντρώθηκε έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της Εργασίας «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων Πρασίνου» του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σχόλια