Αυθαίρετα: θέμα αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου – Τα «αγκάθια»

1
11

Θέμα αντισυνταγματικότητας διατάξεων του νομοσχεδίου για την αυθαίρετη δόμηση, το οποίο συζητήθηκε την Τετάρτη, στο Α” Θερινό Τμήμα της Βουλής έθεσε η Επιστημονική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με tovima.gr, όπως επισημαίνεται στην έκθεση του Τμήματος Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων, «οριστική εξαίρεση αυθαιρέτου από την κατεδάφιση επιτρέπεται, κατά τρόπο συνταγματικώς ανεκτό, κατ” αρχήν μόνο για τα παλαιά αυθαίρετα, δηλαδή όσα ανεγέρθηκαν μέχρι την 31.01.1983, ημερομηνία που ορίσθηκε από τον ν. 1337/1983 (σ.σ. νόμος Τρίτση). Τα μεταγενεστέρως ανεγερθέντα αυθαίρετα κτίσματα δεν επιτρέπεται, κατά κανόνα, να εξαιρούνται της κατεδάφισης».

Ωστόσο, κατ” εξαίρεση, σύμφωνα με την έκθεση και βάσει της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι δυνατή η οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση νέων αυθαίρετων κατασκευών εφόσον πρόκειται είτε για ήσσονος σημασίας παραβάσεις, είτε για περιπτώσεις, ειδικώς προβλεπόμενες στον νόμο, οι οποίες υπηρετούν μείζονος σημασίας συνταγματικό σκοπό (π.χ. κατασκευές που είχαν χτιστεί για την εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων).

Προβλήματα εντοπίζονται στα άρθρα 7 και 8 τα οποία περιλαμβάνουν διατάξεις για εξαίρεση από την κατεδάφιση και αναστολή είσπραξης προστίμων και επιβολής κυρώσεων για τις υφιστάμενες έως την 28.7.2011 αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, είναι αντίθετες με το Σύνταγμα ρυθμίσεις με τις οποίες επιτρέπεται η υπό όρους εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών που αναγείρονται μετά τη θέσπιση πολεοδομικών κανόνων και κατά παράβαση των διατάξεων που αφορούν όρους, περιορισμούς δομήσεως ή χρήσεις γης (νέες κατασκευές).

Σε ό,τι αφορά τις κατασκευές σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως που έχουν ανεγερθεί έως τις 31.1.1983, η κρίση περί οριστικής εξαιρέσεως από την κατεδάφιση, σύμφωνα με την Υπηρεσία, «είναι επιτρεπτή μόνον εάν προηγηθεί ένταξη της περιοχής αυτής σε πολεοδομικό σχέδιο, διότι διαφορετικά το αποτέλεσμα θα ήταν η γενικευμένη νομιμοποίηση αυθαιρέτων που θα καθιστούσε αδύνατο ή λίαν δυσχερή τον ορθολογικό σχεδιασμό κατά τους ανωτέρω κανόνες (ΣτΕ 3356/2005)».

Για τις κατασκευές που χτίστηκαν μετά τις 31.1.1983 ισχύει ο κανόνας της κατεδαφίσεως.

Επί των άρθρων 13, 14, 15 και 16, που παρέχουν τη δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων σε κτίρια ευρισκόμενα σε παραδοσιακούς οικισμούς ή τμήματος πόλης, σε διατηρητέα κτίρια, καθώς και σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Δημόσιο και σε δημόσιες επιχειρήσεις, η Επιστημονική Υπηρεσία θέτει ερωτηματικά κατά πόσον οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εναρμονίζονται με τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 24 (παρ. 2 και της παρ. 6), δεδομένου ότι παραβιάζεται η ρητή συνταγματική επιταγή για τη διατήρηση της φυσιογνωμίας και του παραδοσιακού πολεοδομικού του ιστού.

Σε ό,τι αφορά τα άρθρα 32, 33, 34, 35 και 37 για την Τράπεζα Γης και τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, η Επιστημονική Υπηρεσία υποστηρίζει ότι οι παρεκκλίσεις από τους γενικούς όρους δόμησης, οι οποίες γίνονται δια μεταφοράς συντελεστή μπορούν να επιτραπούν μόνο σε καθορισμένες ζώνες, γνωστές εκ των προτέρων στους πολίτες, οι οποίες πρέπει να αποτυπώνονται σε διάγραμμα δημοσιευμένο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επιπλέον, η Επιστημονική Υπηρεσία τονίζει ότι ο θεσμός της μεταφοράς είναι μεν κατά το Σύνταγμα αποζημιωτικός όμως εντάσσεται και αυτός στο γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό, ο οποίος γίνεται με τα κριτήρια του άρθρου 24 παρ. 2 του Συντάγματος.

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Παρά τις οποιεσδήποτε βελτιώσεις η κυβέρνηση αποφεύγει να δώσει λύση στο γόρδιο δεσμό της συνιδιοκτησίας κατά το ήμισυ στο αυθαίρετο, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται οι εκβιασμοί μεταξύ των συνιδιοκτητών όπως και στον Ν. 4014. Το ποσό για την εξαγορά της συναίνεσης του συνιδιοκτήτη που αντιδρά στη τακτοποίηση θα είναι ανάλογο με το μέγεθος της επιθυμίας του συνιδιοκτήτη για τη διάσωση του κτίσματος.

Comments are closed.