Το Δίκτυο Μεσόγειος SOS καλεί να «συζητήσουμε για το νερό» και καταθέτει 21 προτάσεις

0
7

diktyo-mesogeios-sos-nero-103587Η τρέχουσα πολιτική ατζέντα για τους υδατικούς πόρους περιλαμβάνει καίρια ζητήματα, τα οποία επηρεάζουν και αφορούν άμεσα την κοινωνία των πολιτών.

Από την εξελισσόμενη διαδικασία διαβούλευσης για τα Σχέδια Διαχείρισης, που καίτοι πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα, υλοποιείται τις περισσότερες φορές διεκπεραιωτικά, προκειμένου να καλυφθούν οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60 (ΟΠΥ), μέχρι τη δρομολογούμενη ιδιωτικοποίηση των εταιρειών ύδρευσης/αποχέτευσης Αθήνας και Θεσσαλονίκης, οι εξελίξεις στο πεδίο της διαχείρισης του νερού επιβάλλουν την ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS με εγνωσμένη εμπειρία στην προετοιμασία και υλοποίηση διαδικασιών διαβούλευσης, αλλά και σταθερή ενασχόληση με την πολυεπίπεδη θεματική των υδατικών πόρων, έχει ξεκινήσει  μια πρωτοβουλία ανοιχτού διαλόγου με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους πολίτες, επιδιώκοντας την καταγραφή, συνύφανση και αξιοποίηση όλων των απόψεων, με άξονα την ορθολογική διαχείριση και το δημόσιο χαρακτήρα του νερού.

Η πρωτοβουλία με τίτλο «Ας συζητήσουμε για το νερό» έχει ως εφαλτήριο 21 προτάσεις του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, οι οποίες αποτελούν για την οργάνωση τον ενδεδειγμένο «δρόμο» για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων και βρίσκονται ήδη αναρτημένες προς ηλεκτρονικό σχολιασμό στην ιστοσελίδα της (http://www.medsos.gr/platform/).

Η συγκεκριμένη προσπάθεια δεν επιδιώκει να παρακάμψει ή να υποσκελίσει την εξελισσόμενη διαβούλευση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), αλλά να λειτουργήσει παράλληλα και συμπληρωματικά, θέτοντας γενικότερα ζητήματα προστασίας και διατήρησης των υδατικών πόρων και ενισχύοντας την κουλτούρα των διαδικασιών διαβούλευσης που, δυστυχώς, στη χώρα μας βρίσκονται ακόμα σε «νηπιακό» στάδιο.

Οι εν λόγω προτάσεις καλύπτουν οριζόντια θέματα διαχείρισης υδάτων, ανεξαρτήτως περιοχής και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών γι’αυτό και οι πολίτες, αλλά και όλοι οι φορείς που εμπλέκονται με σχετικά θέματα, καλούνται να αναδείξουν τις ιδιαίτερες συνθήκες των λεκανών απορροής του ενδιαφέροντός τους, εξειδικεύοντας και προσαρμόζοντας αναλόγως την εκάστοτε πρόταση. Παράλληλα επιδιώκεται η ενημέρωση των πολιτών και η ενεργοποίησή τους να συμμετάσχουν έμπρακτα και ουσιαστικά εκφράζοντας την άποψή τους πάνω σε κρίσιμες παραμέτρους της διαχείρισης των υδατικών πόρων, που τους αφορούν άμεσα.

Τα σχόλια που θα συλλεχθούν και τα οποία θα συγκλίνουν προς τις αρχικές θέσεις θα κωδικοποιηθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύψει μια συνθετική καταγραφή τους που θα αποτυπώνει πλέον την άποψη ενός ευρύτερου συνόλου φορέων/πολιτών.

Αναφορικά με τα σχόλια που αντιτίθενται στις καταγεγραμμένες προτάσεις προβλέπεται επίσης συστηματική καταγραφή τους.

Τελικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η υποβολή των σχολίων/προτάσεων στους αρμόδιους φορείς προς αξιοποίησή τους για τη χάραξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων.

Η διαδικασία έχει αρχίσει και ήδη, από τα σχόλια όσων έχουν συμμετάσχει, αποτυπώνεται έντονο ενδιαφέρον για τη δημόσια διαχείριση του νερού, την  τιμολογιακή πολιτική και γενικότερα την ορθολογική χρήση και τη βιώσιμη διαχείριση και προστασία του πόρου αυτού, ως τις κατεξοχήν θεματικές που θα έχουν άμεση επίδραση στη διαβίωση των πολιτών, αλλά παράλληλα σηματοδοτούν και το κοινό αίσθημα για τη φύση και το χαρακτήρα του αναντικατάστατου φυσικού πόρου.

Σχόλια