ΑΠΕ: "έκρηξη" ισχύος και επενδύσεων – "Μαύρο" στον άνθρακα οι μεγάλες τράπεζες

0
7

ape-ependyseis-103499Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ηλεκτροπαραγωγική πηγή την πενταετία 2010-2014 σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Ενεργειακής Πληροφόρησης των ΗΠΑ (EIA).

Ειδικότερα, η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ αυξάνεται κατά 2,8% ετησίως έναντι 2,5% της πυρηνικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. Παρόλα, αυτά, των υδροηλεκτρικών εξαιρουμένων, οι ΑΠΕ θα αντιστοιχούν σε λιγότερο από 10% της παγκόσμιας ηλεκτροπαραγωγής το 2014.

Η έκθεση 2013 International Energy Outlook προβλέπει ότι μέχρι το 2040 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σχεδόν θα διπλασιαστεί, ενώ το 80% της ανάπτυξης των ΑΠΕ θα αφορά σε αιολικά και υδροηλεκτρικά.

—Επενδυτική απομάκρυνση από τον άνθρακα

Στο επενδυτικό πεδίο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσε ότι υιοθετεί νέες κατευθυντήριες γραμμές για την ενίσχυση της ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς επίσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και των δικτύων.

Κριτήριο παροχής ρευστότητας θα είναι ένα αρκετά αυστηρό όριο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από πλευράς επίδοξου επενδυτή, το οποίο θεσπίστηκε στα 550 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά Κιλοβατώρα.

Η θέσπιση ορίου εκπομπών από πλευράς ΕΤΕπ συνάδει με το γεγονός ότι έχει περιορίσει τον άνθρακα στο 1,5% επί του συνόλου των ενεργειακών δανείων που έχει χορηγήσει την τελευταία πενταετία.

Η ΕΤΕπ είναι ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες της ενέργειας παγκοσμίως με δανεισμό 70 δισ. Ευρώ σε μακροπρόθεσμες ενεργειακές επενδύσεις την τελευταία πενταετία.

Η ανακοίνωση της ΕΤΕπ έρχεται μία εβδομάδα μετά από εκείνη της Παγκόσμιας Τράπεζας που δήλωσε ότι “θα παράσχει χρηματοοικονομική υποστήριξη σε μονάδες άνθρακα μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις”.

econews

Σχόλια