ΔΕΗ: σε ιδιώτες μονάδες και δίκτυο – Αποκρατικοποίηση σε τρείς φάσεις

0
149

Το «πράσινο φως» για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ σε τρία βήματα έδωσε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο.

Πρόκειται για το σχέδιο που είχε ανακοινώσει τον περασμένο Μάιο ο υφυπουργός ΠΕΚΑ, Μάκης. Παπαγεωργίου, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αποκρατικοποίηση σε τρία στάδια

1. Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ.

Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εντός του 2013 και της δεύτερης φάσης εντός του δευτέρου τριμήνου του 2014, με πρόβλεψη για ολοκληρωτική αποχώρηση της ΔΕΗ από τον ΑΔΜΗΕ.

Φάση Ι: Είσοδος επενδυτή μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (απόκτηση ποσοστού έως 49% του ΑΔΜΗΕ) με παράλληλη ανάληψη της διοίκησης της εταιρείας.

Φάση ΙΙ:Συμβατική υποχρέωση απόκτησης από τον ως άνω επενδυτή επιπλέον ποσοστού τουλάχιστον 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για την πλήρη αποχώρηση της ΔΕΗ από τον ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με την imerisia.gr η κυβέρνηση διατηρεί τον στόχο να αποκτήσει καταστατική μειοψηφία στον νέο Διαχειριστή αλλά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τις οποίες επέβαλε η τρόικα και δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό σχέδιο.

Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

-Οι μετοχές του ΑΔΜΗΕ να τύχουν ξεχωριστής διαχείρισης (δηλαδή από ξεχωριστές κρατικές οντότητες από εκείνες της ΔΕΗ ή άλλης ενεργειακής εταιρείας).

-Οι τρέχοντες στόχοι εσόδων από τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης που αναλογούν στη γενική κυβέρνηση δεν θα αποκλίνουν.

-Η διαδικασία απόκτησης των μετοχών δεν θα έχει φορολογικές ή οικονομικές επιπτώσεις για την κυβέρνηση, ασύμβατες με τους στόχους του προγράμματος.

2. Μικρή ΔΕΗ

Το 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων ορυχείων λιγνίτη που σήμερα διαχειρίζεται η ΔΕΗ, του αναλογούντος προσωπικού και εμπορικού πελατολογίου αλλά και των αναλογούντων υποχρεώσεων και δανείων περνούν στη λεγόμενη «Μικρή ΔΕΗ», τη νέα καθετοποιημένη επιχείρηση ηλεκτρισμού, που θα τεθεί προς πώληση.

Η νέα εταιρεία θα δεχθεί από τη ΔΕΗ μονάδες συνολικής ισχύος περίπου 2.400 MW, εκ των οποίων τα 1.400 MW με καύσιμο λιγνίτη, με αμερόληπτη πρόσβαση στα ορυχεία λιγνίτη που είναι αναγκαία για την τροφοδοσία των μονάδων, τα 500 MW σε υδροηλεκτρικά και τα 500 MW σε μονάδες φυσικού αερίου.

Η νέα εταιρεία θα πρέπει να έχει δραστηριοποιηθεί το 2015, ενώ μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2015 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η πώληση της «μικρής ΔΕΗ», κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών που θα διεξάγει η ΔΕΗ σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ.

3. Πώληση του 17% της ΔΕΗ

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την πώληση του 17% των μετοχών της ΔΕΗ μέσω της προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή. Πρώτα θα διερευνηθεί το ενδιαφέρον από επενδυτές και στη συνέχεια θα αποφασιστεί αν θα γίνει απευθείας κατάθεση δεσμευτικών προσφορών ή θα κατατεθούν πρώτα μη δεσμευτικές προσφορές και κατόπιν οι δεσμευτικές. Στόχος είναι η πώληση να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2015 ή εντός του πρώτου τριμήνου του 2016.

Σχόλια