Επιστημονική Εκδήλωση στο ΕΜΠ: «Υδατικοί πόροι, υποδομές και υπηρεσίες νερού: Ιδιωτικοποίηση ή κοινωνικοποίηση;»

0
18

Επιστηµονική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθήματος «Διαχείριση Υδατικών Πόρων» µε θέµα «Υδατικοί πόροι, υποδοµές και υπηρεσίες νερού: Ιδιωτικοποίηση ή κοινωνικοποίηση;» διοργάνωσε το ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων με τη διοικητική υποστήριξη της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα την Πέµπτη 4 Ιουλίου 2013 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα τελετών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν οι επιδράσεις των ιδιωτικοποιήσεων πόρων, υποδοµών και υπηρεσιών νερού στην κοινωνική ευηµερία , μεταφέρθηκαν εμπειρίες από το εξωτερικό όπως αυτές της Βολιβίας, του Παρισιού, της Τανζανίας και της Αργεντινής.

Συζητήθηκε επίσης η ιδιωτικοποίηση των υδροηλεκτρικών έργα και οι επιπτώσεις στις οικονοµικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές της διαχείρισής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρουσιάσεις και τα συμπεράσματα της εσπερίδας ακολουθήστε το σύνδεσμο.

 

Σχόλια