ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας: ξεκινάει μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τις ΑΠΕ

0
58

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο “Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με δύο κατευθύνσεις: α. Ηλιακά, Θερμικά, Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Συστήματα β. Ενεργειακά Κτίρια και Ηλιακά Παθητικά Κτίρια” θα λειτουργήσει στο στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, το οποίο ιδρύθηκε από την συγχώνευση του ΤΕΙ Μεσολογγίου με το ΤΕΙ Πάτρας, με έδρα την Πάτρα.

Το Μ.Π.Ε. ξεκινά στις 30 Σεπτεμβρίου 2013.

– Ο χώρος εκπαίδευσης είναι το Εργαστήριο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(Α.Π.Ε.)
– Δντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι ο Καθ. Δρ. Σ. Καπλάνης.
– H διάρκεια είναι : 2 έτη
– Τα δίδακτρα: 4000 €, συνολικά για τα 4 εξάμηνα σπουδών

Την αίτησή συμμετοχής σας μπορείτε να υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
mscres@teipat.gr

Πληροφορίες σχετικά με το Μ.Π.Ε. μαζί με την αίτηση συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στον Δ.Τ. http://solar-net.teipat.gr , τηλ. Επικοινωνίας: 2610 325 101 & 2610 643 060

Πέρας αιτήσεων συμμετοχής : 10η Σεπτεμβρίου 2013.

Σχόλια