Δεν πήρε άδεια το σύστημα ανακύκλωσης ΣΥΔΕΣΥΣ – Ικανοποίηση του CISD

2
100

Το CISD με ικανοποίηση πληροφορήθηκε την απόφαση της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (12.07.13) του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) σύμφωνα με το οποίο, δεν ανανεώθηκε η Άδεια Λειτουργίας της ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ (Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία), επιλύοντας καθοριστικά ένα σημαντικό πρόβλημα με πολλαπλές διαστάσεις.

Όπως ανακοινώνει το CISD «η απόφαση αυτή για την ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ της Άδειας Λειτουργίας της ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ:

* είναι εξαιρετικά σαφής και ισχυρή με συνέπεια να μην αφήνει περιθώρια για στρεβλωτικές ερμηνείες ή άλλες μεθοδεύσεις

* δικαιώνει την υπεύθυνη δημόσια στάση του CISD, που εκδηλώθηκε με πρόσφατες έντονες παρεμβάσεις (Ανοικτή Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Σταύρο Καλαφάτη, με αρ. πρωτ. 0050.00.Ε/12.04.13) αλλά και παλαιότερα της προέδρου του από θεσμική θέση, στις οποίες η ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ είχε αντιδράσει με ανοίκειο και προσβλητικό τρόπο επικαλούμενη αναληθή και διαστρεβλωμένα στοιχεία.

* δικαιώνει σημαντικές οργανώσεις ( ΚΕΕΕ, ΚΕΔΕ, ΓΣΕΕ, ΒΕΑ) και βουλευτές κομμάτων που ανέδειξαν και κατήγγειλαν τις παράνομες λειτουργίες της ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ και ζήτησαν από τους αρμόδιους να λάβουν μέτρα προστατεύοντας τη νομιμότητα και την εναλλακτική διαχείριση

Ο ΕΟΑΝ, με την -καθοριστική για την αποκατάσταση της έννομης τάξης και την προστασία του περιβάλλοντος- απόφασή του, τερματίζει πρακτικές που είχαν αναπτυχθεί και λειτουργήσει κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας (οι οποίες συνέβαλαν στην μη επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης και στην παράνομη διακίνηση του αποβλήτου συσσωρευτών), σε βάρος

– του Δημοσίου συμφέροντος

– των υποχρεώσεων του Κράτους προς την ΕΕ

– του Περιβάλλοντος και της Εθνικής Οικονομίας

– του υγιούς ανταγωνισμού

με την διαχρονική ανοχή θεσμικών οργάνων της Πολιτείας.

Το CISD χαιρετίζει την απόφαση αυτή και προτρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ να συνεχίσει τις ενέργειές του για την βέλτιστη ανάπτυξη της Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών, λαμβάνοντας υπόψη και τις από 12.04.13 διατυπωθείσες προτάσεις μας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της εθνικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

Το CISD, ως οφείλει, θα εξακολουθεί να παρακολουθεί συστηματικά και με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις έως την υλοποίηση των προτάσεων που έχει υποβάλλει με την 0050.00.Ε/12.04.13 Ανοικτή Επιστολή του, και ειδικά:

– την ΑΜΕΣΗ ανάρτηση στο diavgeia.gov.gr της Απόφασης της 10ης Ιουλίου 2013 του ΕΟΑΝ

– την ΑΜΕΣΗ εφαρμογή της παραπάνω απόφασης του ΕΟΑΝ, χωρίς προφάσεις και διαδικαστικές καθυστερήσεις

– την εξυγίανση του συνόλου της Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών

– την επιβολή των κυρώσεων επί των μη σύννομων ενεργειών του Δ.Σ. της ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ καθώς και της Διοίκησης, σε βάρος του Έλληνα Πολίτη

– τον δραστικό περιορισμό των παράνομων συναλλαγών

– τον έλεγχο τήρησης των νόμιμων διαδικασιών συλλογής και ανακύκλωσης

– τη θέσπιση νέων κανόνων και λήψη αναγκαίων θεσμικών και διοικητικών μέτρων για την περιστολή του φαινομένου της παράνομης απόρριψης αποβλήτων συσσωρευτών ή εξαγωγών σε Τρίτες χώρες

– την προώθηση χωροθέτησης και δημιουργίας χώρων υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων

– την επιβολή από τον ΕΟΑΝ -σύμφωνα με τον νόμο- στους υπόχρεους της συνεπούς απόδοσης της χρηματικής εισφοράς (που εισπράττεται από τον φορολογούμενο πολίτη) στα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης που είτε θα συστήσουν είτε θα υπαχθούν.

Η απόφαση του ΕΟΑΝ ανοίγει μια νέα δημιουργική εποχή και δίδει πολλαπλά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες στα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης καθώς και σε όσους ασχολούνται με αυτά, όπου το δημόσιο συμφέρον είναι πάνω από όλους και η εφαρμογή του νόμου και η εκπλήρωση των στόχων σε όλα τα ρεύματα, προηγούνται όλων των άλλων ιδιωτικών ή εταιρικών επιλογών και σκοπιμοτήτων!

Το CISD επισημαίνει την ανάγκη της αειφορικής διαχείρισης των αποβλήτων ως την μόνη απάντηση για την επίτευξη του εθνικού σχεδίου διαχείρισης για κάθε ρεύμα ή για σύνολο των ρευμάτων αποβλήτων, μέσω της ολιστικής προσέγγισης του περιβάλλοντος, της υγείας, της οικονομίας και της κοινωνίας, με κεντρικό σημείο την πρόληψη του κινδύνου και τον υγιή ανταγωνισμό.

Ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ οφείλει να διασφαλίσει τη νομιμότητα των εξελίξεων, για τις οποίες είναι αποκλειστικά υπεύθυνος με τον θεσμικό του ρόλο».

2 Σχόλια

  1. Πανηγυρίστε. Αντί να εξυγιανθεί ο χώρος, πέρασε το μονοπώλιο από τον έναν στον άλλον. Μήπως ήταν αυτό το θέμα?

Comments are closed.