AFASE: οι δασμοί στα φωτοβολταϊκά «σκοτώνουν» τις θέσεις εργασίας

0
23

Περισσότερες από τριάντα (30) εταιρείες συμπεριλαμβανομένης και μιας ελληνικής, μεταβαίνουν στις Βρυξέλλες προκειμένου να παραστούν σε Δημόσια Ακρόαση (Public Hearing) που οργανώνει η Συμμαχία AFASE (Alliance for Affordable Solar Energy) στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι εκπρόσωποι των εταιρειών θα αναφέρουν πως οι επιβληθέντες δασμοί οδηγούν σε αναστολές παραγγελιών και σε χαμένες θέσεις εργασίας γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα αισιόδοξα μηνύματα της Επιτροπής πως ο κλάδος είτε θα δημιουργήσει «δια μαγείας» νέες αγορές είτε θα απορροφήσει τους δασμούς ο ίδιος κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης.

Ένα ηχηρό παράδειγμα της επίπτωσης της επιβολής προκαταρκτικών δασμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί η εταιρεία Gehrlicher Solar AG (GSAG), μια από τις παλαιότερες στον κλάδο καθώς και από τα πρώτα μέλη της AFASE, η οποία ανακοίνωσε πτώχευση στις 9 Ιουλίου ως άμεσο αποτέλεσμα της «Πανευρωπαϊκής επιβολής δασμών στα κινεζικά πάνελ καθώς και της γενικότερης επιδείνωσης της αγοράς στην Ευρώπη».

‘Έρευνα που παρουσίασε το ανεξάρτητο ελβετικό ερευνητικό Ινστιτούτο Prognos υπογράμμισε πως η όποια επιβολή δασμού ανεξαρτήτως επιπέδου θα πυροδοτούσε μείωση της ζήτησης που θα οδηγούσε με τη σειρά της σε μείωση των θέσεων εργασίας.

Περισσότερες από 242.000 θέσεις εργασίας αναμένονται να χαθούν τα επόμενα τρία χρόνια σε περίπτωση που επιβληθούν δασμοί της τάξεως του 60% σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, πρέπει να επισημανθεί ότι οι επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά δημιούργησαν 20.000 άμεσες και 30.000 έμμεσες θέσεις εργασίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των θέσεων αυτών αφορά στους τομείς της εμπορίας, εγκατάστασης και συντήρησης των συστημάτων και τις δορυφορικές προς αυτές υπηρεσίες (downstream). Σε ότι αφορά στην παραγωγή εξοπλισμού, υπάρχει σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία στην παραγωγή βάσεων στήριξης, καλωδίων, μετασχηματιστών, πινάκων, επικουρικού εξοπλισμού φωτοβολταϊκών σταθμών, software τηλεμετρίας και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών. Η επιβολή δασμών θα συνέτεινε στην περαιτέρω συρρίκνωση του κλάδου επιφέροντας νέο σημαντικό πλήγμα στην απασχόληση.

Με αφορμή τη Δημόσια Ακρόαση, ο Πρόεδρος της HELAPCO, κος Σωτήρης Καπέλλος αναφέρει: «Είναι πάγια θέση του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών να αντιτίθεται προς κάθε μέτρο (εν προκειμένω οι δασμοί) που αποδεδειγμένα αυξάνει το μέσο κόστος των συστημάτων καθιστώντας μη βιώσιμο το σύνολο των επενδύσεων, και οδηγώντας σε στασιμότητα το σύνολο ενός ήδη δοκιμαζόμενου κλάδου, ο οποίος και αποτελεί ελπίδα διεξόδου της χώρας από την κρίση».

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας «SunRise PV Systems» κ Αναστάσιος Καρνομουράκης, ο οποίος θα συμμετάσχει στη Δημόσια Ακρόαση στις Βρυξέλλες αναφέρει πως: «Η επιβολή δασμών σε συνάρτηση με τις αποκλιμακούμενες τιμές της ηλιακής kWh έχουν οδηγήσει την αγορά σε αδιέξοδο. Είναι χρέος όλων όσοι πιστεύουμε στα οφέλη της ηλιακής ενέργειας να διεκδικούμε μια βιώσιμη αγορά όπου τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας θα διαμοιράζονται δίκαια και εύλογα στους επενδυτές και στις επόμενες γενεές. Η επιβολή δασμών σε Κινεζικής προέλευσης Φ/Β δομοστοιχεία, δεν συνάδει με αυτήν την θέση, αντιθέτως μάλιστα την επιβουλεύεται. Αν οι Κινέζοι παραγωγοί τελικά είναι πιο αποτελεσματικοί στην παραγωγή Φ/Β πάνελ, ας ζήσουμε με αυτό, και ας επικεντρωθούμε σε τομείς που η Ευρώπη διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα παρέχοντας τα οφέλη αυτά στον τελικό καταναλωτή»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Big Solar, κύριος Σταύρος Γατόπουλος υπογραμμίζει πως «Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλες απώλειες θέσεων εργασίας. Η Big Solar απασχολεί άμεσα πάνω από 60 εργαζομένους ενώ συντηρεί δεκάδες ακόμη θέσεις εργασίας. Η διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου δραστηριότητας στον κλάδο έχει ως προϋπόθεση την περαιτέρω μείωση του κόστους της επένδυσης στα φωτοβολταϊκά. Ενδεχόμενη επιβολή δασμών θα έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα»

Σημειώνεται ότι η AFFASE αποτελεί μια σύμπραξη επτακοσίων σαράντα (740) και παραπάνω εταιρειών της βιομηχανίας Φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη η οποία έχει ως στόχο να αναχαιτίσει τον προστατευτισμό στον κλάδο και να προωθήσει τα οφέλη του ελεύθερου εμπορίου στα φωτοβολταικά προϊόντα. Η συμμαχία ενημερώνει τους κυβερνώντες, την βιομηχανία καθώς και τους πολίτες αναφορικά με:

· Την αλληλεπίδραση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα τον Φωτοβολταικών
· Τις θέσεις εργασίας και τα οικονομικά οφέλη που δημιουργούνται από την ανάπτυξη του κλάδου
· Τη θετική συμβολή που έχει η μείωση του κόστους στο κλίμα και στους στόχους για τις ΑΠΕ
· Την αρνητικές επιπτώσεις της πολιτικής του προστατευτισμού στην αγορά εργασίας

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με: www.afase.org

Σχόλια