Την εκμετάλλευση της βιομάζας στην Αττική εξετάζει η Περιφέρεια

0
10

«Η βιοενέργεια θεωρείται η σημαντικότερη πηγή ανανεώσιμου καυσίμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση», αυτό επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός, κατά τη διάρκεια ειδικής συζήτησης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που πραγματοποιήθηκε κατά τη  διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής.

Ο περιφερειάρχης Αττικής, μεταξύ άλλων, τόνισε τα εξής:

«Στο πλαίσιο της διαδικασίας που τηρείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τις μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ήρθαν για συζήτηση μελέτες που αφορούσαν σε αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αυτών έγινε φανερό πως υπάρχει ένα θέμα ενημέρωσης για τα ζητήματα αυτά. Για το λόγο αυτό σκεφτήκαμε πως θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει μία ειδική συνεδρίαση, όπου εκπρόσωποι των αρμόδιων επιστημονικών φορέων, αλλά και εξειδικευμένοι επιστήμονες θα μας ενημερώσουν για το θέμα.

Η σύγχρονη ζωή εξαρτάται απόλυτα από την παροχή ενέργειας, της οποίας η ζήτηση παρουσιάζει διαρκή αυξητική πορεία.

Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί ευρωπαϊκή πολιτική, όπως προκύπτει από το Έβδομο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον και το σχέδιο ‘Ευρώπη 20-20-20’. Ειδικά, για τη βιομάζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της το 2004 δεσμεύθηκε να παρουσιάσει ένα Σχέδιο Δράσης, το οποίο και τέθηκε σε εφαρμογή το 2005.

Περιλαμβάνει μέτρα για τη χρήση της βιομάζας στη θέρμανση, στην παραγωγή ηλεκτρισμού και στις μεταφορές, καθώς και μέτρα για την προσφορά βιομάζας, τη χρηματοδότησή της και την έρευνα σχετικά μ’ αυτή.

Η βιοενέργεια θεωρείται η σημαντικότερη πηγή ανανεώσιμου καυσίμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο κ. Σγουρός στη συνέχεια, αναφερόμενος στα στοιχεία για την παγκόσμια παραγωγή βιομάζας τόνισε: «Η ετήσια παγκόσμια παραγωγή βιομάζας υπερκαλύπτει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών κατά δέκα φορές την παγκόσμια ζήτηση σε ενέργεια. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, λοιπόν, τις δυνατότητες που προσφέρει η αξιοποίηση της ανανεώσιμης αυτής πηγής ενέργειας.

Ειδικά για την Αττική, έχω τονίσει και στο παρελθόν ότι δεν πρέπει να χάσει το τρένο της ανάπτυξης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πρέπει να επικεντρώσουμε όλοι το ενδιαφέρον μας και τις προσπάθειές μας για την αξιοποίηση εναλλακτικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μία από αυτές είναι η βιομάζα.

Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρξει ενημέρωση των πολιτών και των αρμοδίων φορέων, ώστε να εξασφαλιστεί η κοινωνική συναίνεση, που είναι απαραίτητο στοιχείο για κάθε δημιουργική προσπάθεια».

Σχόλια