Καθαρισμοί στην προστατευόμενη περιοχή του Πάρνωνα από το προσωπικό του φορέα διαχείρισης (video)

0
23

katharismoi-parnonas-102914Σε εντατικοποίηση των καθαρισμών εντός της προστατευόμενης περιοχής όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού προχώρησε ο Φορέας Διαχείρισης κατά το έτος 2013. Η πλειοψηφία των καθαρισμών φυσικών περιοχών πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, με την συμμετοχή αποσπασμένων εποχικών υπαλλήλων.

Ειδικότερα, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2013 καθαρίστηκαν φυσικές περιοχές σε επιλεγμένες θέσεις πλησίον των τοπικών κοινοτήτων Κοσμά, Άγιο Ιωάννη, Ορεινή Μελιγού, του οικισμού Αντζιναίικα, καθώς και του υγροτόπου Μουστού (θέση «Πόρτες» και θέση «Χερονήσι»). Επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνταν καθαρισμοί ξερών χόρτων και σκουπιδιών του πανοραμικού σημείου της λιμνοθάλασσας Μουστού.

Σύμφωνα με την εικόνα που αποτυπώθηκε στα φύλλα καταγραφής συμβάντων των φυλάκων, τα απορρίμματα που συλλέχθηκαν αφορούν σε πεταμένα στρώματα κρεβατιού, καρέκλες, κρεβάτια, σακούλες, μεταλλικά και πλαστικά αντικείμενα και σε περιοχές όπως κοίτες ρεμάτων και εκατέρωθεν του οδικού δικτύου. Τα σημεία όπου πραγματοποιήθηκαν οι καθαρισμοί αποτελούσαν εστίες μόλυνσης για το περιβάλλον και υπήρχε μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς η απόρριψη απορριμμάτων αποτελεί έναν από τις κύριες αιτίες εκδήλωσης πυρκαγιών σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες της περιοχής μας.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα των σκουπιδιών στην περιοχή απολύτου προστασίας της λιμνοθάλασσας του Μουστού, μέλη του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης καθάρισαν στις 16 Ιουνίου και στις 5 Ιουλίου το κανάλι και τις όχθες περιμετρικά της λιμνοθάλασσας.

Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε με το σκάφος του φορέα διαχείρισης όπου συλλέχθηκε και απομακρύνθηκε μεγάλος όγκος σκουπιδιών που αφορούσε κυρίως σε μπουκάλια (πλαστικά και γυάλινα) και σακούλες, καθώς και πλαστικά πλέγματα, σωλήνες και δίχτυα.

Ο φορέας διαχείρισης θα συνεχίσει την προσπάθεια καθαρισμού των φυσικών περιοχών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στο πλαίσιο του έργου «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού» ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, με κύριο σκοπό την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών και την προστασία των ζώων από δηλητηριάσεις, παγιδεύσεις, τραυματισμούς και θανάτους που προκαλούνται από τα απορρίμματα.

Εφιστά δε την προσοχή όλων των κατοίκων, φορέων, συλλόγων και επισκεπτών της προστατευόμενης περιοχής στην καθημερινή ανάγκη της συλλογής των απορριμμάτων, έτσι ώστε η προστατευόμενη περιοχή να διατηρήσει τη μεγάλη οικολογική της αξία.

Σχόλια