Δίκτυο Μεσόγειος SOS: πρωτοβουλία «Ας συζητήσουμε για το νερό»

1
15

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, σταθερά προσηλωμένο και με ουσιαστική παρέμβαση στα πάντα επίκαιρα θέματα των υδατικών πόρων, ξεκίνησε μια πρωτοβουλία ανοιχτού διαλόγου με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους πολίτες, επιδιώκοντας την καταγραφή, συνύφανση και αξιοποίηση όλων των απόψεων, με άξονα την ορθολογική διαχείριση και το δημόσιο χαρακτήρα του νερού.

Η πρωτοβουλία με τίτλο «Ας συζητήσουμε για το νερό» έχει ως εφαλτήριο 21 προτάσεις του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS (http://www.medsos.gr/platform/), οι οποίες αποτελούν για την οργάνωση τον ενδεδειγμένο «δρόμο» για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων και βρίσκονται ήδη αναρτημένες προς ηλεκτρονικό σχολιασμό στην ιστοσελίδα της.

Οι εν λόγω προτάσεις καλύπτουν οριζόντια θέματα διαχείρισης υδάτων, ανεξαρτήτως περιοχής και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών γι’αυτό και οι πολίτες, αλλά και όλοι οι φορείς που εμπλέκονται με σχετικά θέματα, καλούνται να αναδείξουν τις ιδιαίτερες συνθήκες των λεκανών απορροής του ενδιαφέροντός τους, εξειδικεύοντας και προσαρμόζοντας αναλόγως την εκάστοτε πρόταση. Παράλληλα επιδιώκεται η ενημέρωση των πολιτών και η ενεργοποίησή τους να συμμετάσχουν έμπρακτα και ουσιαστικά εκφράζοντας την άποψή τους πάνω σε κρίσιμες παραμέτρους της διαχείρισης των υδατικών πόρων, που τους αφορούν άμεσα.

Ήδη, τα σχόλια που έχουν κατατεθεί και βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κωδικοποιούνται, υφίστανται επεξεργασία και συστηματοποιούνται. Τα μέχρι στιγμής σχόλια στη συντριπτική τους πλειοψηφία συμφωνούν με τις θέσεις της οργάνωσης, αλλά υπάρχουν και ορισμένες τοποθετήσεις εκπροσώπων φορέων που εκφράζουν τη διαφωνία τους με τεκμηριωμένο τρόπο.

Ως προς το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, αυτό έχει επικεντρωθεί σε προτάσεις που αφορούν στα ζητήματα δημόσιας διαχείρισης, στα θέματα τιμολογιακής πολιτικής και στην επαφή με την κοινωνία και τους φορείς μέσα από την υιοθέτηση κανόνων ορθής διακυβέρνησης, με συντονισμένη διαβούλευση και διατομεακές δράσεις. Τα ζητήματα δημόσιας διαχείρισης των υδάτων είναι από αυτά που κυριαρχούν στην επικαιρότητα και αφορούν τόσο τους εμπλεκόμενους φορείς (Περιφέρειες, ΔΕΥΑ), όσο και τους πολίτες οι οποίοι θεωρούν, ότι θα επηρεαστούν από ενδεχόμενες ιδιωτικοποιήσεις εταιριών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Επιπλέον, η δημιουργία διαχρονικής τιμολογιακής πολιτικής για την κατάλληλη χρέωση όλων των χρήσεων νερού αποτελεί ένα ακόμα λεπτό και σημαντικό θέμα, που αφενός προκύπτει από την ανάγκη συμμόρφωσης της χώρας με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα για την πλήρη ανάκτηση του κόστους του νερού και αφετέρου συμβάλλει στην επίτευξη βιώσιμων στόχων και καλής κατάστασης των υδάτινων σωμάτων. Τα θέματα επικοινωνίας αποτελούν επίσης σημαντικό εργαλείο διαχείρισης των αρμόδιων φορέων για τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας σε θέματα ορθολογικής και αειφορικής διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων.

Τα σχόλια που θα συλλεχθούν και τα οποία θα συγκλίνουν προς τις αρχικές θέσεις θα κωδικοποιηθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύψει μια συνθετική καταγραφή τους που θα αποτυπώνει πλέον την άποψη ενός ευρύτερου συνόλου φορέων/πολιτών. Αναφορικά με τα σχόλια που αντιτίθενται στις καταγεγραμμένες προτάσεις προβλέπεται επίσης συστηματική καταγραφή τους.

Τελικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η υποβολή των σχολίων/προτάσεων στους αρμόδιους φορείς προς αξιοποίησή τους για τη χάραξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία «Ας συζητήσουμε για το νερό» δεν επιδιώκει να παρακάμψει ή να υποσκελίσει την εξελισσόμενη διαβούλευση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), αλλά να λειτουργήσει παράλληλα και συμπληρωματικά, θέτοντας γενικότερα ζητήματα προστασίας και διατήρησης των υδατικών πόρων και ενισχύοντας την κουλτούρα των διαδικασιών διαβούλευσης που, δυστυχώς, στη χώρα μας βρίσκονται ακόμα σε «νηπιακό» στάδιο.

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. ειναι αναγκαίο να συμμετέχουμε όλοι σε τέτοια θέματα <> τωρα , που έτσι κι αλλιώς σε λίγα χρόνια θα ΑΝΑΓΚΑΣΤΟΥΜΕ να συμμετέχουμε , για να ζήσουμε

Comments are closed.