Φωτοβολταϊκά: φοροελάφρυνση για τόκους δανείων και μείωση επιτοκίων ζητά ο ΣΠΕΦ

0
9

Επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών με κοινοποίηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Έκπτωση τόκων δανείων από φορολογητέο εισόδημα ατομικών επιχειρήσεων βάσει του υπό διαβούλευση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ)», απέστειλε ο ΣΠΕΦ.

Σύμφωνα με το σύνδεσμο, στις ατομικές επιχειρήσεις εντάσσονται χιλιάδες ηλεκτροπαραγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες φορολογούνται για έσοδα που δεν έχουν λάβει.

Ειδικότερα, ο ΣΠΕΦ ζητά την απόσυρση της ρύθμισης του φορολογικού νομοσχεδίου που θέτει πλαφόν στους τόκους επιχειρηματικών δανείων που εκπίπτουν από τα έσοδα των επιχειρήσεων, ζητά ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) με επιστολή προς την ηγεσία των υπουργείων Οικονομικών και Ενέργειας.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι τόκοι που εκπίπτουν δεν μπορεί να υπερβαίνουν εκείνους που θα προέκυπταν με την εφαρμογή του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας.

Όπως εξηγεί ο ΣΠΕΦ στην επιστολή του: «Στον υπό διαβούλευση ΚΦΕ που εξέδωσε το υπουργείο σας, Μέρος Δεύτερο περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, Κεφάλαιο Γ’ περί κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, Άρθρο 23 περί μη εκπιπτόμενων επιχειρηματικών δαπανών, αναφέρεται πως δεν εκπίπτουν «τόκοι από δάνεια που λαμβάνονται από την επιχείρηση κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο που ισχύει για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας κατά το χρόνο σύναψης του δανείου»

Αυτό λοιπόν συνεπάγεται, πως όσοι επιχειρηματίες διατηρούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε ατομική επιχείρηση και για την οποία έχουν λάβει δάνειο για την δημιουργία της με επιτόκιο της τάξης π.χ. του 10%, όπου τα τελευταία χρόνια εκεί κυμαίνονται, οι τόκοι αυτοί δεν θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα στην δήλωση για το τμήμα τους πάνω από το 5% (δηλαδή περίπου στο ήμισυ), που είναι περίπου το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του δημοσίου.

Ως φορέας που εκπροσωπεί χιλιάδες ηλεκτροπαραγωγικές επιχειρήσεις, πολλές εξ αυτών ατομικές, θεωρούμε απαράδεκτη την ανωτέρω ρύθμιση, να φορολογήσετε τις ατομικές επιχειρήσεις αυτές για χρήματα που δεν καρπώνονται. Είναι μάλιστα η δεύτερη φορά που ηλεκτροπαραγωγοί από φωτοβολταϊκά θα κληθούν από την Κυβέρνηση σας να καταβάλουν φόρο για χρήματα που δεν αφορούν κέρδη τους, αφού η εισφορά που τους επεβλήθη με τον ν. 4093/2012 δεν εκπίπτει ολόκληρη στην χρήση που αφορά σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4110/2013.

Εξαιτίας μάλιστα του αναδρομικού, ισοπεδωτικού και οριζόντιου «κουρέματος» της εισφοράς του ν. 4093, θα ανέμενε κανείς σύσσωμη την πολιτική ηγεσία να παρενέβαινε στις τράπεζες, όπως πολλάκις σας ζητήσαμε και με νομοθετική ρύθμιση να περιέκοπτε τα υψηλότοκα έως ληστρικά επιτόκια που καταβάλλουν οι παραγωγοί για τα δάνεια που έλαβαν ώστε να αναπτύξουν τις φωτοβολταϊκές τους μονάδες και όχι το Υπουργείο σας να επιχειρεί, ωσάν να μην συμβαίνει τίποτα, νέα φορολογική επιδρομή εις βάρος τους.

Οι ηλεκτροπαραγωγοί από Φ/Β όπως προδήλως γνωρίζετε, παραμένουν απλήρωτοι για έξι και πλέον μήνες από τον ΛΑΓΗΕ Α.Ε., μέτοχος του οποίου είναι 100% το Ελληνικό Δημόσιο και από το απόλυτο υστέρημα τους καταβάλλουν κάθε μήνα-τρίμηνο τον αναλογούντα ΦΠΑ των ονομαστικών (προ εισφοράς) πωλήσεων τους, τον οποίο όμως δεν έχουν εισπράξει, ώστε να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους ενήμερες.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, σας καλούμε όπως άμεσα αποσύρετε την εν λόγω διάταξη, αλλά και να παρέμβετε νομοθετικά στις τράπεζες, ώστε άμεσα να αποκλιμακωθούν τα επιτόκια δανεισμού μας ένεκα του «κουρέματος» που μας επεβλήθη με τον ν. 4093.»

Σχόλια