Ηλιακή ενέργεια: τρία επενδυτικά σχέδια σε φωτοβολταϊκά και ηλιοθερμία εκτός fast track

0
277

Τρία επενδυτικά σχέδια ηλιακής ενέργειας, τα δύο στα φωτοβολταϊκά και το ένα στην ηλιοθερμία απέρριψε η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης επενδύσεων στο καθεστώς ταχείας αδειοδότησης (fast track).

Πρόκειται για τα εξής έργα:

– Ανάπτυξη εννέα φωτοβολταϊκών πάρκων στη Θεσσαλία συνολικής ισχύος 249 MW από την εταιρεία Element Consulting Energy.

– Ανάπτυξη φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 70 MW στις θέσεις Καστρέλλι και Ισιωματάκι στον Νομό Κοζάνης από την εταιρεία Ε-Ρ Αιολικά Πάρκα Πολυρρίζος Ανώνυμη Εταιρεία.

– Δημιουργία ηλιοθερμικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 100 MW, κυριότητας της εταιρείας Μπίμπας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Δύο ΕΠΕ, με διακριτικό τίτλο ΗΛΙΟΣ ΕΛΛΑΣ 2 (HELIOS HELLAS 2)

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ηλιοθερμικό της ΜΠΙΜΠΑΣ είχε πολυδιαφημιστεί σε διάφορα Μέσα ως “το το μεγαλύτερο ηλιοθερμικό/φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ελλάδα με τη μέθοδο fast track Invest in Greece”, με αποτέλεσμα η Invest in Greece AE να έχει προβεί σε διαδοχικές ανακοινώσεις διάψευσης.

Η ΜΠΙΜΠΑΣ καλούσε τους επενδυτές να συμμετάσχουν με ποσό 5000 Ευρώ στο επενδυτικό σχήμα.

Σημειώνεται ότι η επένδυση της Πραβίτα Αναπτυξιακή & Συμμετοχών ΑΕ για την ανάπτυξη τουριστικής μονάδας στον Πολύγυρο Χαλκιδικής δεν συζητήθηκε.

Σχόλια