Εμπόριο ρύπων: 36 δημοπρασίες με αξία συναλλαγών €31,7 εκατ. το β” τρίμηνο για την Ελλάδα

0
86

Kατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2013 διενεργήθηκαν 36 δημοπρασίες στις οποίες συμμετέχει η χώρα. Διατέθηκαν συνολικά 8.280.000 EUAs (European Union Allowances) με μέση τιμή 3,82.

Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 31.684.800 €.

Τα αποτελέσματα των δημοπρατήσεων περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

Ημερομηνία

Τιμή

Ποσότητες δημοπράτησης EUAs ανά δημοπρασία

Αξία Συναλλαγών

2/4/2013

4,40

230.000

1.012.000,00

4/4/2013

4,69

230.000

1.078.700,00

8/4/2013

4,98

230.000

1.145.400,00

9/4/2013

4,9

230.000

1.127.000,00

11/4/2013

4,3

230.000

989.000,00

15/4/2013

4,68

230.000

1.076.400,00

16/4/2013

4,67

230.000

1.074.100,00

18/4/2013

2,75

230.000

632.500,00

22/4/2013

2,77

230.000

637.100,00

23/4/2013

2,65

230.000

609.500,00

25/4/2013

2,91

230.000

669.300,00

29/4/2013

3,04

230.000

699.200,00

30/4/2013

3,23

230.000

742.900,00

2/5/2013

2,9

230.000

667.000,00

6/5/2013

3,65

230.000

839.500,00

7/5/2013

3,68

230.000

846.400,00

13/5/2013

3,23

230.000

742.900,00

14/5/2013

3,23

230.000

742.900,00

16/5/2013

3,47

230.000

798.100,00

21/5/2013

3,49

230.000

802.700,00

23/5/2013

3,2

230.000

736.000,00

27/5/2013

3,41

230.000

784.300,00

28/5/2013

3,5

230.000

805.000,00

30/5/2013

3,65

230.000

839.500,00

3/6/2013

3,8

230.000

874.000,00

4/6/2013

3,9

230.000

897.000,00

6/6/2013

3,9

230.000

897.000,00

10/6/2013

4,14

230.000

952.200,00

11/6/2013

3,97

230.000

913.100,00

13/6/2013

4,55

230.000

1.046.500,00

17/6/2013

4,65

230.000

1.069.500,00

18/6/2013

4,63

230.000

1.064.900,00

20/6/2013

4,3

230.000

989.000,00

24/6/2013

4,19

230.000

963.700,00

25/6/2013

4,04

230.000

929.200,00

27/6/2013

4,31

230.000

991.300,00

Σύνολο

8.280.000

31.684.800

Συνολικά για το 1ο εξάμηνο του 2013 διατέθηκαν 18.321.000 EUAs με μέση τιμή 4,17 €, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 77.461.420 €.

Ημερομηνία

Τιμή

Συνολική Ποσότητα   EUAs

Αξία Συναλλαγών  €

1ο εξάμηνο του 2013

4,17

18.321.000

77.461.420

Οι δημοπρασίες διενεργούνται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη μεταξύ 10:00-12:00 (ώρα Ελλάδος).

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις ποσότητες καθώς και τα στατιστικά των δημοπρατήσεων, μπορούν να αναζητούνται στο σχετικό διαδικτυακό τόπο του εκπλειστηριαστή :

http://www.helex.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=355&Itemid=10616

Το επόμενο τριμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης θα δημοσιευτεί αρχές Οκτωβρίου.

Σχόλια