Φορολογικές δηλώσεις: παράταση μέχρι τις 30 Αυγούστου

0
10

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Αυγούστου 2013 η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα και μέχρι τη Δευτέρα 8 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής για τα νομικά πρόσωπα.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών:

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ΚΦΕ (φυσικά πρόσωπα), παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου ως εξής:

-για τα ψηφία: 1 και 2 έως και την 22η Ιουλίου 2013,

-για ψηφία: 3 και 4 έως και την 29η Ιουλίου 2013,

-για τα ψηφία: 5 και 6 έως και την 5η Αυγούστου 2013,

-για τα ψηφία: 7 και 8 έως και την 12η Αυγούστου 2013,

-για το ψηφίο: 9 έως και την 26η Αυγούστου 2013

και για το ψηφίο: 0 έως και την 30η Αυγούστου 2013.

Παρατείνεται μέχρι και την 8η Ιουλίου 2013 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ.).

Η πιο πάνω προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ισχύει και για τις εταιρείες που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ., εκτός αυτών που προβλέπεται κατά περίπτωση ειδικότερη προθεσμία από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. ( περιπτώσεις δ΄ , ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1).

Απεργιακές κινητοποιήσεις

Στο μεταξύ, 48ωρη απεργία στις 27 και 28 Ιουνίου ανακοίνωσαν οι εφοριακοί και οι εργαζόμενοι στο υπουργείο Οικονομικών, αντιδρώντας στις σχεδιαζόμενες αλλαγές που, όπως επισημαίνεται, θα υποβαθμίσουν το εφοριακό κλάδο.

Σχόλια