ΕΛΚΕΘΕ: Ημερίδα διαβούλευσης για Νέους Πολίτες – Sea For Society

0
17

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), συμμετέχοντας ενεργά στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Sea For Society (SFS) διοργανώνει μια Ημερίδα Διαβούλευσης για Νέους Πολίτες, για  τις προκλήσεις που σχετίζονται με την θάλασσα και τα αγαθά που προσφέρει στην κοινωνία, στις 2 & 4 Ιουλίου 2013. Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι ανοιχτή σε νέους ηλικίας 18-28 χρονών και οι θέσεις, με σειρά προτεραιότητας,  είναι από 20-25 για κάθε ημέρα.

Το πρόγραμμα Sea For Society (SFS) είναι μια απάντηση στην συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη  για την διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των αγαθών που σχετίζονται με την θάλασσα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της κοινωνίας για ευημερή, σταδιακή οικονομική ανάπτυξη.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν εννέα χώρες από όλη την Ευρώπη,  είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για δημόσιο διάλογο και συνεργασία ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη, τους απλούς πολίτες και τους νεόυς, για να εντοπιστούν οι κοινωνικές προκλήσεις που προκύπτουν στα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα, σε σχέση με τα αγαθά που αυτά προσφέρουν στην κοινωνία.

Επιπλέον, θα δημιουργήσει ενδιαφέρουσες συνεργασίες και θα ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή του κοινού στην έρευνα αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων που ολοένα και μεγαλώνουν.

Δύο Ημερίδες Διαβούλευσης, στις 2 και 4 Ιουλίου αντίστοιχα, θα δώσουν την ευκαιρία  στο ευρύ κοινό να συμμετέχει ενεργά στην διαμόρφωση μιας βιώσιμης χρήσης της θάλασσας, να πει την γνώμη του και να κάνει την φωνή του να ακουστεί σε θέματα που το αφορούν άμεσα.

Η Ημερίδα Διαβούλευσης για Πολίτες & Νέους θα λάβει χώρα στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (www.hcmr.gr) στις 2 Ιουλίου 2013 και θα επαναληφθεί με καινούριους συμμετέχοντες στις 4 Ιουλίου.

Για να δηλώσετε συμμετοχή και περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Επικοινωνίας για την διοργάνωση, Μάρθα Παπαθανασίου, στο παρακάτω  email ή τηλέφωνο:

Τηλέφωνο: + 22910 76357

Email: mpapath@hcmr.gr

Σχόλια