Φωτοβολταϊκά: καταγγέλλουν την κυβέρνηση τους στο Ευρωκοινοβούλιο για αναδρομικό χαράτσι

0
8

fotovoltaika-xaratsi-ispania-101495Ενώσεις παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά και άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ στην Ισπανία κατήγγειλαν την κυβέρνηση της χώρας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για παράβαση των ευρωπαϊκών οδηγιών στο ζήτημα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Οι Ισπανοί παραγωγοί ΑΠΕ παρέδωσαν ψήφισμα στο οποίο αναφέρουν ότι οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις στις ΑΠΕ έχουν καταστήσει αδύνατη τη λειτουργία των ΑΠΕ στη χώρα τους.

Οι ενώσεις ΑΠΕ υποστηρίζουν ότι με το παρόν καθεστώς, η Ισπανία δεν θα καταφέρει να επιτύχει το στόχο για 20% ανανεώσιμη ενέργεια στο συνολικό μείγμα ως το 2020, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/28/EC, αλλά και οι κανόνες για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας όπως αυτοί προβλέπονται στην Οδηγία 2009/72/EC.

“Θέτουν σε κίνδυνο έναν στρατηγικό κλάδο στην Ευρώπη, ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της προστασίας του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση” αναφέρει το ψήφισμα.

Οι Ισπανοί παραγωγοί υπογραμμίζουν τον αναδρομικό χαρακτήρα των περικοπών στις εγγυημένες τιμές που απολάμβαναν και τον χαρακτηρίζουν ως βασικό παράγοντα των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η εγχώρια αγορά ΑΠΕ.

Η κυβέρνηση εισήγαγε τους αναδρομικούς δασμούς ώστε να καλύψει το έλλειμμα του ενεργειακού τομέα της χώρας που έφτασε τα 35 δισ. Ευρώ στα τέλη του 2012.

Οι ενώσεις, στις οποίες συμμετέχει και η Union Espanola Fotovoltaica, καλούν την κυβέρνηση να αναζητήσει διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης των ελλειμμάτων.

econews

Σχόλια