Ανακύκλωση μπαταρίας: τι συζητήθηκε στην ημερίδα της Re-Battery

0
207

Σε μία ζεστή και αρκούντως παιδαγωγική ατμόσφαιρα ελεύθερου διαλόγου, διεξήχθη και ολοκληρώθηκε η «Εκπαιδευτική» ημερίδα που διοργάνωσε η Re – Battery A.E. για τους συμβεβλημένους συλλέκτες της μπαταρίας στις 29/05/2013, στον ζεστό χώρο του Κέντρου Ελληνικής Παράδοσης, Αίθουσα Τέχνης Θεόφιλος, στην οδό Μητροπόλεως 59 στην Αθήνα.

Σκοπός της ημερίδας που επετεύχθη στο ακέραιο, ήταν να αναδειχθούν, μέσα από το διάλογο, τα προβλήματα του κλάδου και ιδίως τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος των συλλεκτών με την Re – Battery A.E.

Στην συνάντηση μετείχε το 70% περίπου των ενεργών συλλεκτών που δραστηριοποιούνται στο απόβλητο, από τη Μυτιλήνη έως και την Κρήτη και από την Πελοπόννησο έως και τη Βόρεια Ελλάδα.

Στην ημερίδα, η οποία ήταν ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο, το «Εκπαιδευτικό» Έργο ανετέθη στον κ. Αλέξανδρο Μουζάκη, στέλεχος του Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων του ΥΠΕΚΑ και στην κα Άννα Κάντζα, Υπεύθυνη Δικτύου της Re – Battery A.E.

Η συζήτηση εστιάστηκε σε θέματα που αφορούν στην ορθή συμπλήρωση του Εντύπου Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑΕΑ) καθώς και σε πραγματικά προβλήματα που σχετίζονται με αυτό. Επίσης δόθηκαν γραπτές οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση και έγκυρη κατάθεση της Ετήσιας Απολογιστικής Έκθεσης του συλλέκτη.

Οι συλλέκτες, ένας – ένας μετά τον άλλο πήραν τον λόγο για να δώσουν τη δική τους οπτική, να θέσουν τα ερωτήματα που τους απασχολούν και να αναδείξουν μετ’ επιτάσεως προβλήματα αθέμιτου ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους και η πολιτεία ανέχεται επί μακρόν.

Ζήτησαν την συμπαράσταση της Πολιτείας στο έργο που επιτελούν, το κατά τα άλλα «βρώμικο» όπως κάποιοι το αποκαλούν, αλλά πολύ σπουδαίο περιβαλλοντικά και κοινωνικά έργο των συλλεκτών της μπαταρίας.

Όπως χαρακτηριστικά πρότεινε ένας εκ των παρευρισκόμενων συλλεκτών, η Πολιτεία θα καταλάβει τη δουλεία του συλλέκτη μπαταριών, μόνο αν κάποιος «επίσημος» δεχθεί να τους συνοδέψει στη δουλειά τους για λίγες μέρες, «με όλα τα έξοδα πληρωμένα», όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά.

Από την συζήτηση δεν έλειψαν και σοβαρότατες αιχμές και καταγγελίες για το πως η Πολιτεία απέχει δραματικά από τα καθήκοντα της να πατάξει το παραεμπόριο σε Σημεία Συλλογής που διακινούν τόνους αποβλήτου μέσω ΕΑΕΑ, ενώ η εμπορική τους ισχύ δεν δικαιολογεί την ποσότητα του αποβλήτου που διακινούν.

Κοινό συμπέρασμα της συζήτησης ήταν ότι ενώ στις αρχές του έτους υπήρξε κάποιος περιορισμός και «φόβος» λόγω κάποιων ενεργειών της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι παράνομες συναλλαγές είχαν περιοριστεί
σημαντικά, το τελευταίο τρίμηνο, λόγω απραξίας των αρμόδιων, το παραεμπόριο οργιάζει σε μεγέθη πρωτοφανή και η δουλειά των νομίμων συλλεκτών έχει συρρικνωθεί δραματικά και απειλείται το επάγγελμά τους.

Στην οργάνωση της συζήτησης και την παροχή διευκρινήσεων επί των ερωτημάτων, συνέβαλλαν αποφασιστικά ο κ. Αλέξανδρος Μουζάκης, εκπρόσωπος του ΓΕΣΔΑΠ, ο κ. Μανώλης Μπαλτάς, Σύμβουλος Στρατηγικής Ανάπτυξης της Re – Battery A.E. και η κα Σοφία Χούμα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Re – Battery A.E.

Από το πλήθος των ερωτημάτων – θεμάτων που διατυπώθηκαν, οι συγκεντρωθέντες συμφώνησαν να υποβληθούν τα παρακάτω (ερωτήματα) στον ΕΟΑΝ / ΓΕΣΔΑΠ μέσω της Re – Battery A.E., προκειμένου να τύχουν σχετικών απαντήσεων από τους αρμόδιους.

1. Ro-Rο φορτηγά πλοία για μεταφορά του αποβλήτου από την νησιωτική χώρα: Ζητείται επίσημη ενημέρωση για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την ασφαλή / νόμιμη μεταφορά αποβλήτου από την νησιωτική χώρα στη περίπτωση που δεν υπάρχει RoRo φορτηγό που να εξυπηρετεί το νησί. Είναι νόμιμο να γίνεται επικοινωνία με το Λιμεναρχείο του Πειραιά ή του νησιού προκειμένου να χορηγείται άδεια στον συλλέκτη για την μεταφορά του συγκεκριμένου φορτίου; Είναι δυνατόν να καταγραφεί συγκεκριμένη διαδικασία και να σταλεί σχετική εγκύκλιος από την αρμόδια Υπηρεσία προς τα Λιμεναρχεία και τους συλλέκτες προκειμένου να είναι εφικτή η νόμιμη μεταφορά του συγκεκριμένου αποβλήτου ακόμα και από νησιά που δεν εξυπηρετούνται από Ro-Ro φορτηγά πλοία;

2. Καθορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου διάρκειας δρομολογίου μεταφοράς αποβλήτου: Ζητείται να προσδιορισθεί ο χρόνος που είναι δυνατόν να μεσολαβεί από την παραλαβή έως την παράδοση του αποβλήτου (εντός του ίδιου νομού / μεταξύ νομών), λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αποστάσεις και την σύνθετη δομή των δρομολογίων που μπορεί να καλύπτουν σημεία σε διαφορετικούς νομούς μέχρι να φθάσουν στο σημείο παράδοσης.

3. Καθορισμός μέγιστης ποσότητας που μπορεί να παραδίδει το πρωτογενές σημείο συλλογής / καδούχος: Ζητείται να προσδιορισθεί η μέγιστη ποσότητα αποβλήτου που θα μπορεί να αποθηκεύει στις εγκαταστάσεις του κάθε καδούχος / πρωτογενές σημείο συλλογής. Η συγκεκριμένη διευκρίνιση είναι σημαντική για τους εξής λόγους: α) ο συλλέκτης όταν ειδοποιηθεί από τον καδούχο για να παραλάβει φορτίο αποβλήτου δεν μπορεί να ελέγξει αν έχει περιβαλλοντικούς όρους και τι αυτοί ορίζουν, δεν νομιμοποιείται να κάνει τέτοιου είδους έλεγχο, β) πολλά σημεία συλλογής / συνεργεία / ηλεκτρολόγοι λειτουργούν ως έμποροι σκραπ, παραλαμβάνουν από «ιδιώτες» / γυρολόγους μεγάλες ποσότητες αποβλήτου.

4. Ανάγκη Δημιουργίας Μητρώου: Ζητείται να διευκρινιστεί αν υπάρχει προγραμματισμός από την Υπηρεσία σας για δημιουργία μητρώου καδούχων. Η κατάρτιση ενός τέτοιου μητρώου θα δώσει την δυνατότητα στους συλλέκτες να μπορούν να ελέγξουν την νομιμότητα των καδούχων ζητώντας τους μόνο τον αριθμό μητρώου τους, τον οποίο και θα συμπληρώνουν στα ΕΑΕΑ. Αυτό θα βοηθήσει στην πάταξη του παραεμπορίου και θα δημιουργήσει ένα νόμιμο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούν να λειτουργήσουν ισότιμα όλοι οι νόμιμοι συλλέκτες.

5. Παραλαβή από ιδιώτες: Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΑΝ αρ. πρωτ.651/ 18-06-2012 «η παράδοση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων στις επιχειρήσεις πώλησης/αντικατάστασης ηλεκτρικών στηλών από τους κατόχους γίνεται χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση….». Η παραπάνω οδηγία έχει ερμηνευθεί από την αγορά ως « ο ηλεκτρολόγος μπορεί να παραλαμβάνει απόβλητο συσσωρευτών από ιδιώτες …». Ζητείται να διευκρινιστεί αν κατά την ίδια λογική μπορεί να παραλαμβάνει χρησιμοποιημένους συσσωρευτές και σε τι ποσότητες ο συλλέκτης ή η επιχείρηση που διαθέτει άδεια Δευτερογενούς Αποθήκευσης.

6. Ο ρόλος των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης συσσωρευτών μολύβδου: Ζητείται να διευκρινιστεί αν τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης νομιμοποιούνται να εμπορεύονται τους χρησιμοποιημένους συσσωρευτές και να συνάπτουν συμβάσεις
αποκλειστικής συνεργασίας με τους καδούχους, τους Δημόσιους Φορείς, ΔΕΚΟ ή τις μεγάλες επιχειρήσεις.

 

Σχόλια