Η Ευρώπη σταθερή στους στόχους για τις ΑΠΕ εκτιμά η ΕΛΕΤΑΕΝ

0
14

Την αντίθεσή της στις εκτιμήσεις που βλέπουν απομάκρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις “ακριβές” ΑΠΕ για χάρη της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας εκφράζει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).

Η ΕΛΕΤΑΕΝ εκτιμά ότι στο κείμενο των συμπερασμάτων δεν αλλάζει η προσήλωση της Ευρώπης στις ΑΠΕ παρότι τονίζεται η ανάγκη οικονομικών λύσεων στην ενέργεια και τονίζει ότι το πραγματικό πολιτικό περιεχόμενο του τελικού κειμένου συμπερασμάτων της 22ας Μαΐου εκφράζεται ως “σταθερή προσήλωση της Ευρώπης στην πολιτική προώθησης των Α.Π.Ε., με ανταγωνιστικό κόστος και με στόχο, ανάμεσα στα άλλα, την ενεργειακή ανεξαρτησία και την οικονομική ανάπτυξη”.

Ενδεικτικά αναφέρεται από την ΕΛΕΤΑΕΝ ότι το κείμενο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου:

1) Επιβεβαιώνει την προσήλωση της ΕΕ στους φιλόδοξους στόχους για την ενέργεια και την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος με ρητή παραπομπή στα σχετικά συμπεράσματα του Φεβρουαρίου 2011.

2) Ζητά να δοθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή της οδηγίας για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

3) Για τη διευκόλυνση των επενδύσεων, ζητά να δοθεί προτεραιότητα στη σταδιακή κατάργηση επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα που τις θεωρεί περιβαλλοντικά και οικονομικά επιζήμιες.

4) Ζητά θέσπιση αποδοτικών και αποτελεσματικών, σε σχέση με το κόστος, καθεστώτων στήριξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και σχετικά με την εξασφάλιση επαρκούς ικανότητας παραγωγής.

5) Ζητά μετρά για την χρηματοδότηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης, της αποδοτικής χρήσης των πόρων και των ενεργειακών υποδομών.

6) Δηλώνει ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προκειμένου να μειωθεί η εξωτερική ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ και να τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη θα γίνει έτσι ώστε να διασφαλιστούν η αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με το κόστος τους, η περαιτέρω ενσωμάτωσή τους στην αγορά και η σταθερότητα των δικτύων.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ μάλιστα τονίζει ότι ανάμεσα στις εναλλακτικές τεχνολογικές επιλογές που προσφέρονται για την εξυπηρέτηση των πολιτικών στόχων της Ευρώπης για την Ενέργεια, η Αιολική Ενέργεια προσφέρει μια ώριμη και ανταγωνιστική λύση, διότι:

• Παρέχει ηλεκτρική ενέργεια πιο φθηνή από το φυσικό αέριο και ευθέως συγκρίσιμη με αυτή από τον λιγνίτη,

• Ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία και βελτιώνει το εμπορικό ισοζύγιο,

• Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και προστατεύει τα χαμηλά εισοδήματα διότι μειώνει το συνολικό κόστος ενέργειας και παρέχει προστασία από τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών και τα γεωπολιτικά παιχνίδια.

Σχόλια