Ηλεκτρικό ρεύμα: οι οδηγίες της ΡΑΕ στους μικρούς οικιακούς καταναλωτές

0
8

Σειρά ενημερωτικών κειμένων τα οποία απευθύνονται κυρίως στους μικρούς οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν ως στόχων την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους δημοσίευσε η ΡΑΕ,  στο πλαίσιο ενημέρωσης των καταναλωτών για τις προβλέψεις των διατάξεων του νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Τα τέσσερα πρώτα κείμενα που δημοσιεύει η Αρχή αναφέρονται στα ακόλουθα θέματα:

1. Συμβάσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

2. Εξυπηρέτηση Πελατών.

3. Ρυθμίσεις για την Προστασία των Ευάλωτων Καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

4. Διαχείριση των Αιτημάτων των Καταναλωτών.

Τα τρία πρώτα κείμενα περιλαμβάνουν τις πιο σημαντικές και ουσιώδεις διατάξεις του ΚΠΗΕ, σε σχέση με το συγκεκριμένο κάθε φορά θέμα τους, που είναι χρήσιμο να γνωρίζει ο καταναλωτής, έτσι ώστε να ασκεί τα δικαιώματά του στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με τον πλέον ενδεδειγμένο και επωφελή γι’ αυτόν τρόπο. Το τέταρτο κείμενο προέρχεται από το Παράρτημα 2 του ΚΠΗΕ.

Όπως επισημαίνει η αρχή, έχει καταβληθεί σημαντική προσπάθεια για την απλοποίηση των διατυπώσεων του αρχικού κειμένου του ΚΠΗΕ, ώστε να είναι πιο κατανοητό και εύκολο στην ανάγνωσή του από το μέσο καταναλωτή. Επίσης, έχει γίνει ομαδοποίηση των διατάξεων, προκειμένου να καλύπτεται με πληρότητα το κάθε θέμα. Θα ακολουθήσει η προετοιμασία από τη ΡΑΕ έξι (6) ακόμη κειμένων με τις διατάξεις του ΚΠΗΕ, ώστε να καλυφθούν πλήρως όλα τα σημαντικά θέματα άμεσου ενδιαφέροντος για τον Έλληνα καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σχόλια