Οι δασμοί στα κινεζικά φωτοβολταϊκά κοστίζουν χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

0
9

Απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη εν γένει και όξυνση της κρίσης που διέρχεται ο κλάδος θα προκαλέσει η επιβολή δασμών στα κινεζικά φωτοβολταϊκά πάνελ εκτιμά ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών.

Παράλληλα, ο ΣΕΦ επισημαίνει ότι αυτό δεν θα έχει κανένα πρακτικό όφελος για την εγχώρια και ευρωπαϊκή βιομηχανία παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ, ενώ η αύξηση του κόστους των φωτοβολταϊκών συστημάτων θα καταστήσει τις επενδύσεις μη βιώσιμες.

Σε αυτό το πλαίσιο ο ΣΕΦ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να ταχθεί εναντίον των σχεδιαζόμενων μέτρων από την Κομισιόν.

Μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή του ο ΣΕΦ επισημαίνει: 

«Η κρίση του κλάδου αφετηρία είχε την ραγδαία απομείωση των εγγυημένων τιμών πώλησης της παραγόμενης ενέργειας, την οποία επέβαλαν πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, στην προσπάθεια να συγκρατήσουν το κόστος επιδότησης των συστημάτων από τους καταναλωτές. Στην εξέλιξη αυτή, οι βιομηχανίες του κλάδου επιχειρούν να απαντήσουν με τη συνεχή αποκλιμάκωση των τιμών πώλησης του εξοπλισμού (κυρίως των φωτοβολταϊκών panels) συμπιέζοντας διαρκώς λειτουργικό κόστος, αλλά και περιθώριο κέρδους, με αποτέλεσμα πολλές από αυτές να έχουν ήδη καταστεί μη βιώσιμες.

Η επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινέζικης προέλευσης, που πρωταγωνιστούν στη μείωση των τιμών πώλησης, απλώς θα αυξήσει δραματικά το μέσο κόστος των συστημάτων και θα καταστήσει μη βιώσιμο το σύνολο των επενδύσεων, δεδομένων των χαμηλών πλέον εγγυημένων τιμών πώλησης της παραγόμενης ενέργειας, μηδενίζοντας τις ήδη μειωμένες πωλήσεις και οδηγώντας στην οριστική χρεοκοπία το σύνολο του κλάδου. Εναλλακτικά οι εγγυημένες τιμές πώλησης θα πρέπει να αυξηθούν εκ νέου, αυξάνοντας την επιβάρυνση των καταναλωτών.

Η πρόθεση της ΕΕ, λοιπόν, να επιβάλλει δασμούς και μάλιστα σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα (37,2%- 67,9%), έρχεται στην πιο ακατάλληλη στιγμή για την πορεία της αγοράς, η οποία ήδη συνθλίβεται από τη ραγδαία μείωση των κινήτρων. Πρόκειται για μια δράση που είναι σαφώς αντίθετη με την επιθυμία των κυβερνήσεων για την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση των καταναλωτών, οι οποίοι επιδοτούν, τελικώς, τις εγγυημένες τιμές πώλησης ενέργειας (π.χ. στην Ελλάδα μέσω του ΕΤΜΕΑΡ). Και είναι, εν τέλει, ενάντια στον κοινοτικό στόχο για μια διευρυμένη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας, που πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό και με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, μόλις πρόσφατα (Μάιος 2013), υπήρξε μια νέα περικοπή των εγγυημένων τιμών πώλησης ενέργειας της τάξης του 45%-50% σε σχέση με τις μέχρι πρότινος ισχύουσες τιμές. Η επιβολή δασμών, που θα οδηγήσει σε αύξηση του μέσου κόστους των συστημάτων κατά 200-250 €/kWp, καθιστά μη βιώσιμες τις επενδύσεις από δω και μπρος, στο σύνολό τους, εκτός και εάν η περικοπή των εγγυημένων τιμών αναστραφεί, οδηγώντας στην ανάγκη για περαιτέρω αύξηση του
ΕΤΜΕΑΡ που βαρύνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει την αναμενόμενη αύξηση των μέσων τιμών των φωτοβολταϊκών panels κινεζικής προέλευσης (από $0,66/Wp τον Μάρτιο αναμενόταν να είναι $0,67/Wp τον Ιούνιο χωρίς δασμούς και $0,97/Wp τον ίδιο μήνα με δασμούς) (click στην εικόνα για πλήρες μέγεθος).

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τις αναμενόμενες αποδόσεις φωτοβολταϊκών έργων στην Ελλάδα, ισχύος αρκετών MW, με ή χωρίς την επιβολή δασμών. Με τις νέες εγγυημένες τιμές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, οι αποδόσεις κατέστησαν ήδη οριακές αν όχι απαγορευτικές, ακόμη και χωρίς δασμούς. Με την επιβολή δασμών, απλώς ακυρώνεται κάθε προοπτική νέων επενδύσεων. Η επιβολή των δασμών, δεν στρέφει τους επενδυτές στα ευρωπαϊκά προϊόντα, αλλά οδηγεί απλώς σε ακύρωση κάθε επένδυσης, ανεξαρτήτως της προέλευσης του εξοπλισμού.

Η επιβολή των δασμών αποσκοπεί θεωρητικά στην προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό της κινεζικής βιομηχανίας, την οποία μεμονωμένα στοχοποιεί. Ενώ όμως επικαλείται την προστασία ευρωπαϊκών θέσεων εργασίας, στην πράξη οδηγεί σε απώλεια περισσότερων θέσεων εργασίας στις ευρωπαϊκές χώρες.

Με βάση τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η Διεθνής Συνομοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων (ITUC, International Trade Union Cofederation – Millenium Institute Methodology [2012]) για τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ανά νέο MW φωτοβολταϊκών, η παραγωγή του απαραίτητου εξοπλισμού (panels, inverters, βάσεις στήριξης, λοιπός ηλεκτρικός εξοπλισμός) δημιουργεί το 20% των συνολικών θέσεων εργασίας. Το υπόλοιπο 80% δημιουργείται στους τομείς της εμπορίας, εγκατάστασης και συντήρησης των συστημάτων.

Στην Ελλάδα, δημιουργήθηκαν πέντε παραγωγικές μονάδες φωτοβολταϊκών panels, οι οποίες σήμερα αγωνίζονται να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους στη νέα πραγματικότητα των αγορών και να αντιμετωπίσουν το οξύ ανταγωνισμό των εισαγόμενων προϊόντων (ευρωπαϊκών, κινέζικων ή τρίτων χωρών). Το μεγαλύτερο, πάντως, ποσοστό των θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών αφορά τους τομείς της εμπορίας, εγκατάστασης και συντήρησης των συστημάτων και τις δορυφορικές προς αυτές υπηρεσίες. Σε ότι αφορά στην παραγωγή εξοπλισμού, υπάρχει σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία σε ότι αφορά στην παραγωγή βάσεων στήριξης, καλωδίων, μετασχηματιστών, πινάκων, επικουρικού εξοπλισμού φωτοβολταϊκών σταθμών (οικίσκοι, υλικό περιφράξεων, ιστοί, σωληνώσεις, κ.λπ), software τηλεμετρίας και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, κ.α. Το σύνολο των δραστηριοτήτων αυτών απειλείται από την εν λόγω πρόθεση της ΕΕ.

Η ενίσχυση ειδικά των εγχώριων βιομηχανιών παραγωγής φωτοβολταϊκών panels, ώστε να αντιμετωπίσουν το διεθνή ανταγωνισμό, μπορεί να γίνει με άλλα υποβοηθητικά μέτρα και όχι με την επιβολή δασμών στα εισαγόμενα προϊόντα, που απλώς θα οδηγήσει στην κατάρρευση το σύνολο του κλάδου, οδηγώντας στην ανεργία χιλιάδες Έλληνες εργαζόμενους. Ούτε και η εκ νέου αύξηση των εγγυημένων τιμών πώλησης της παραγόμενης ενέργειας, για την αντιμετώπιση του
αυξημένου από τους δασμούς επενδυτικού κόστους, είναι επιθυμητή, αφού θα επιβαρύνει αναίτια τους Έλληνες καταναλωτές.

Για τους λόγους αυτούς, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών καλεί την ελληνική κυβέρνηση να μην υποστηρίξει την επιβολή δασμών σε φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης και να προστατεύσει τις θέσεις εργασίας στην ελληνική αγορά διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου και των επενδύσεων.»

Σχόλια