Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και Νερού: ημερίδα στη Λευκωσία

0
17

Στις 07 Ιουνίου 2013 θα πραγματοποιηθεί Ευρωπαϊκή Ημερίδα ενημέρωσης για το ερευνητικό έργο ΗΠΗΝ (Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και Νερού) στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου “4th International Conference on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency – New Challenges”.

Η ημερίδα θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία. Το έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, έχει ως στόχο την κατασκευή μιας μικρής κλίμακας, πειραματικής ηλιοθερμικής μονάδας συμπαραγωγής (ΠΗΜΣ) η οποία θα χρησιμοποιεί την ηλιακή ενέργεια για την ταυτόχρονη παραγωγή αφαλατωμένου νερού και ηλεκτρισμού. Το έργο υλοποιείται από το Ινστιτούτο Κύπρου, την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας).

Στην ημερίδα, αναμένεται να λάβουν μέρος εκπρόσωποι του επιστημονικού, ακαδημαϊκού, πολιτικού και ενεργειακού τομέα της Κύπρου και άλλων χωρών της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής. Επίσης η προσέλευση θα είναι ανοικτή για το κοινό και για όσους ενδιαφέρονται για τις τρέχουσες εξελίξεις και τις προοπτικές στον ενεργειακό τομέα και ειδικότερα στους τομείς των ηλιακών θερμικών συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής και αφαλάτωσης.

Οι σημαντικότεροι στόχοι της ημερίδας είναι:

* να παρουσιάσει την τεχνολογία που θα αναπτυχθεί στον έργο ΗΠΗΝ,

* να τονίσει την σημασία και τα ωφελήματα που απορρέουν από το έργο για τις χώρες της Μεσογείου,

* να παρουσιάσει την έρευνα που γίνεται στον τομέα των ηλιοθερμικών συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής και την μελλοντική τους χρήση για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και νερού στον Μεσογειακό χώρο. Η προτεινόμενη μονάδα συμπαραγωγής παρουσιάζει καινοτόμες ιδέες και χαρακτηριστικά.

Ανάμεσά τους είναι ο πιο αποδοτικός θερμοδυναμικός κύκλος με τον συνδυασμό του κύκλου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την αφαλάτωση, η μονάδα θερμικής αποθήκευσης η οποία θα επιτρέπει τη συνεχή λειτουργία της καθόλο το 24ωρο, καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξή της σε διάφορες κλίμακες για την κάλυψη ποικίλων αναγκών.

Η λειτουργία της ΠΗΜΣ θα αποδείξει το υλοποιήσιμο της τεχνολογικής λύσης και θα επιβεβαιώσει την αξιοπιστία της ως σταθερή και αδιάλειπτη πηγή παραγωγής αφαλατωμένου νερού και ηλεκτρισμού σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, αναδεικνύοντας την σε στάδιο ώριμο για αναπαραγωγή και εφαρμογή σε επίπεδο μαζικής παραγωγής και εμπορικής χρήσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ΗΠΗΝ, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.step-ew.eu ή να επικοινωνήσετε με τον συντονιστή Δρ. Γιώργο Τζάμτζη tzamtzis@cyi.ac.cy.

Σχόλια