Διαχείριση απορριμμάτων: ανακύκλωση και όχι μεγάλα έργα θέλει η Ευρώπη – Παίζονται €2 δισ.

0
12

Μέχρι τις αρχές Ιουλίου θα έχουν υποβληθεί προσφορές για τέσσερα έργα διαχείρισης απορριμμάτων μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Τα έργα αφορούν στην Πελοπόννησο, την Αιτωλοακαρνανία, την Ηλεία και τις Σέρρες.

Ειδικότερα μέχρι τις 11 Ιουλίου θα υποβληθούν δεσμευτικές προσφορές για την Πελοπόννησο και μέχρι τα τέλη Ιουνίου στα υπόλοιπα έργα.

Όπως μεταδίδει το euro2day, σε καθένα από τα τέσσερα έργα περιλαμβάνονται τα εξής:

—Πελοπόννησος
Διαχείριση 200.000 τόνων απορριμμάτων ετησίως για χρονικό διάστημα 28 ετών. Οι πέντε διαγωνιζόμενοι είναι: Archirodon Group – Intrakat – Envitec, την κοινοπραξία Μεσόγειος – J&P ΑΒΑΞ, την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, την Novaera Hellas του ομίλου Κοπελούζου και την κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – ΗΛΕΚΤΩΡ.

—Ηλεία
Διαχείριση 100.000 τόνων απορριμμάτων για 27 έτη. Οι τέσσερις διαγωνιζόμενοι είναι: Archirodon Group – Intrakat – Envitec, η κοινοπραξία Μεσόγειος – J&P ΑΒΑΞ και η κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – ΗΛΕΚΤΩΡ.

—Αιτωλοακαρνανία
Διαχείριση 110.000 τόνων απορριμμάτων ετησίως για 27 χρόνια. Οι τρεις διαγωνιζόμενοι είναι: Archirodon Group – Intrakat – Envitec, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και η κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – ΗΛΕΚΤΩΡ.

—Σέρρες
Διαχείριση 90.000 τόνων απορριμμάτων για 27 έτη. Οι τέσσερις διαγωνιζόμενοι είναι: Archirodon Group – Intrakat – Envitec, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – ΗΛΕΚΤΩΡ και η Novaera Hellas.

—Δικαστική εμπλοκή στην Κεντρική Μακεδονία

Στην Κεντρική Μακεδονία οι κοινοπραξίες που διεκδικούν το έργο διαχείρισης των απορριμμάτων βρίσκονται στα δικαστήρια. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και από την άλλη οι κοινοπραξίες ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – ΗΛΕΚΤΩΡ και Μεσόγειος – J&P ΑΒΑΞ – Polyeco.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική αξία των συμβάσεων διαχείρισης απορριμμάτων προσεγγίζει τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ, με το κόστος κατασκευής στα 750 εκατ. ευρώ (το 50% χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους και πρόσθετη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων).

Κριτήρια για την επιλογή του αναδόχου θα είναι το χαμηλό κόστος των δημοτικών τελών και η επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων σε συμφωνία με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

—Τι λένε οι Ευρωπαίοι

Την ίδια ώρα που στη χώρα μας δρομολογούνται μέσω έργων ΣΔΙΤ και κατόπιν πολυετών καθυστερήσεων μεγάλα έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική και την περιφέρεια, η ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών προτείνει τα ευρωπαϊκά κονδύλια να χορηγηθούν κατά προτεραιότητα σε δράσεις πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης απορριμμάτων και ανακύκλωσης.

Μάλιστα θεωρεί τους παραπάνω στόχους ως προϋπόθεση για την κατασκευή μεγάλων μονάδων όπως εκείνες διαχείρισης σύμμεικτων απορριμμάτων σε ποσοστό άνω του 80% όπως εκείνες που προορίζονται σε Κερατέα, Γραμματικό, Φυλή και Λιόσια.

Οι βασικοί άξονες των προτάσεων της Επιτροπής των Περιφερειών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνουν την ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση, την αύξηση του στόχου της ανακύκλωσης για το 2020 από 50% σήμερα σε 70%, την απαγόρευση της καύσης ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων έως το 2020, την απαγόρευση ταφής ανακυκλώσιμων οργανικών ή βιοαποδομήσιμων αποβλήτων ( περιλαμβάνουν τροφές, χαρτί, ξύλο κ.ά. που αποτελούν σχεδόν το 70% του συνόλου των αστικών στερεών αποβλήτων).

Σημειώνεται ότι στην Επιτροπή των Περιφερειών συμμετέχουν όλοι οι Ευρωπαίοι αιρετοί περιφερειάρχες, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων.

Όπως αποκαλύπτει η Ελευθεροτυπία το περιεχόμενο της γνωμοδότησης, αν και εκδόθηκε στις 24 Απριλίου, μέχρι τώρα δεν έχει δημοσιοποιηθεί από καμία περιφέρεια της χώρας.

econews

Σχόλια