Συνάντηση ενημέρωσης για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην ελαιοκομία

0
9

Την Τρίτη 28 Μαίου 2013 και ώρα  3μμ θα πραγματοποιηθεί συνάντηση δικτύωσης έργων και φορέων που δραστηριοποιούνται στη μελέτη και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE OLIVE CLIMA «Εφαρμογή νέων καλλιεργητικών πρακτικών στην Ελαιοκομία με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή».

Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι αφενός η ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τις δράσεις του συγκεκριμένου έργου και αφετέρου η ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και πρακτικών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή της γεωργίας σε αυτήν.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (Δ/νση: Tέρμα Αλκμάνος, 11528, Ιλίσια, Αθήνα. Τηλ: +30 210 7784 850).

Το έργο OLIVECLIMA ξεκίνησε τις δραστηριότητές του την 1η Οκτωβρίου 2012, θα διαρκέσει 5 χρόνια, ενώ η παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων έχει προσδιοριστεί το Σεπτέμβριο του 2017. Ο κύριος στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η εφαρμογή νέων καλλιεργητικών πρακτικών στις δενδρώδεις καλλιέργειες, προκειμένου να καθοριστούν αποδοτικά μέσα για τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Το έργο θα επικεντρωθεί ειδικά σε ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας, διερευνώντας τη δυναμική αυτών των περιοχών στην αύξηση της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα από τους ελαιώνες, καθώς και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Σχόλια