Δίκτυο Μεσόγειος SOS: διημερίδα για το νερό στη Θεσσαλονίκη

0
3

medsos-nero-thessaloniki-100271Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, το Δίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ και η Αντιπροσωπεία του Ιδρύματος ΧΑΙΝΡΙΧ ΜΠΕΛ στην Ελλάδα διοργανώνουν διημερίδα στις 23& 24 Μαΐου 2013 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ.

Η διημερίδα της Θεσσαλονίκης έχει ως στόχο την ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα πολιτικής και επικοινωνιακής διαχείρισης του νερού, καθώς και τη μεταφορά διαθέσιμης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας διαχείρισης, με έμφαση σε θέματα εξοικονόμησης και αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών νερού (επαναχρησιμοποίησης, συλλογής βρόχινου νερού, κ.λπ.).

Ειδικότερα, θα συζητηθούν τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος που προέκυψαν από την επεξεργασία ερωτηματολόγιων που συμπλήρωσαν Ελληνικές ΔΕΥΑ, αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, ενώ θα καταγραφούν τα καταρχήν βέλτιστα και υλοποιήσιμα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα, αξιοποιώντας και την εμπειρία των Γερμανικών φορέων.

Ανάμεσα σε άλλα, θα τεθούν προς συζήτηση οι πολιτικές διαχείρισης του νερού (δημόσιος – ιδιωτικός χαρακτήρας, η τιμολόγηση ως εργαλείο διαχείρισης, η διαχείριση της ζήτησης, το μη τιμολογούμενο νερό), η αξιοποίηση μη συμβατικών υδατικών πόρων, η διασύνδεση του νερού με την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και προτάσεις διαμόρφωσης υδατικής συνείδησης στους πολίτες.

Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι Δήμων και ΔΕΥΑ, πανεπιστημιακοί και ερευνητές, καθώς και εκπρόσωποι Γερμανικών φορέων που έχουν εξειδίκευση και εμπειρία στα επιμέρους θέματα της πρωτοβουλίας.

Σχόλια