Τα ελληνικά νερά εξαιρετικά για κολύμβηση κατά 93% – 'Εκθεση του EEA

0
6

ellada-nera-kolymvisi-100321Εξαιρετική ποιότητα υδάτων διαθέτει το 93% των περιοχών κολύμβησης στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 94% των περιοχών κολύμβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληροί τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας των υδάτων, ενώ η ποιότητα των υδάτων είναι άριστη στο 78% των περιοχών.

Εξαιρετική ποιότητα υδάτων στο σύνολο των οικείων καταχωρημένων περιοχών κολύμβησης έχουν επιτύχει η Κύπρος και το Λουξεμβούργο, ενώ σε άλλες οκτώ χώρες –μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- οι τιμές ποιότητας είναι εξαιρετικές σε ποσοστά που υπερβαίνουν τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Μάλτα (97%), Κροατία (95%), Ελλάδα (93%), Γερμανία (88%), Πορτογαλία (87%), Ιταλία (85%), Φινλανδία (83%) και Ισπανία (83%).

Όπως αναφέρει η έκθεση ο αριθμός των περιοχών που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις, παρουσιάζει αύξηση κατά 2% σε σύγκριση με τα στοιχεία της περυσινής έκθεσης, ενώ ανεπαρκής κρίνεται η ποιότητα των υδάτων στο 2% περίπου των παράκτιων, λιμναίων και ποτάμιων περιοχών κολύμβησης.

Τα υψηλότερα ποσοστά περιοχών κολύμβησης που δεν πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις παρατηρούνται στο Βέλγιο (12%), στην Ολλανδία (7%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (6%), σε ορισμένες εκ των οποίων η κολύμβηση απαγορεύθηκε κατά την κολυμβητική περίοδο 2012.

Σε γενικές γραμμές, οι επιδόσεις στις παράκτιες περιοχές κολύμβησης είναι καλύτερες, καθώς πάνω από το 95% των περιοχών της Ένωσης πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις, ενώ το 81% χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικής ποιότητας.

Αντίστοιχα, το ελάχιστο όριο υπερβαίνει το 91 % των λιμναίων και ποτάμιων περιοχών κολύμβησης, ενώ εξαιρετική ποιότητα παρουσιάζει το 72% αυτών.

Σχόλια