Οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το χαράτσι

0
22

apallagi-xaratsi-deh-100041Ετήσιο εισόδημα έως 6.000 ευρώ για τον άγαμο και 8.000 ευρώ για τον έγγαμο, που προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ένα από τα προστατευόμενα τέκνα, θα είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την απαλλαγή, τη μείωση ή την απαλλαγή από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ), αρκεί η αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και η τιμή ζώνης να μην ξεπερνά τις 2.000 ευρώ. Επίσης, οι φορολογούμενοι που θα υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις δεν θα πρέπει να διαθέτουν δεύτερο ακίνητο.

Αυτό προβλέπει η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη.

Όπως τονίζεται στην απόφαση, ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει την πληρωμή του ΕΕΤΑ σε περισσότερες δόσεις ή τη μείωση του ποσού ή ακόμα και πλήρη απαλλαγή εφόσον βρίσκεται σε σοβαρή οικονομική δυσκολία, δηλαδή αδυνατεί να εξασφαλίσει τροφή, ενδυμασία, ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση και άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις για τη στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου ή της συζύγου του και των παιδιών του.

Για να εξεταστεί το αίτημα του φορολογουμένου, θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

-Το ακίνητο για το οποίο ζητείται η απαλλαγή να ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών στον ή στη σύζυγο ή σε προστατευόμενο πρόσωπο και να αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία τους.
– Ο φορολογούμενος δεν θα πρέπει να διαθέτει άλλο ακίνητο ή περιουσιακά στοιχεία.
– Η συνολική αξία του ακινήτου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και η τιμή ζώνης τις δύο χιλιάδες ευρώ.
– Το ετήσιο εισόδημά το 2013 δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 6.000 ευρώ εάν είναι άγαμος και των 8.000 ευρώ εάν είναι παντρεμένος.
– Το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για καθένα από τα προστατευόμενα μέλη.
– Ο φορολογούμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις θα αρχίσουν να υποβάλλουν αιτήσεις όταν λάβουν τους πρώτους λογαριασμούς της ΔΕΗ με το μειωμένο χαράτσι.

Σχόλια