Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος: ολοκληρώθηκε έργο καθαρισμού επικίνδυνων αποβλήτων στο Κόσοβο

0
9

texniki-prostasias-perivallontos-kosovo-99901

Στις 26 Απριλίου 2013, η ελληνική εταιρεία “Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος ΑΕ” διοργάνωσε ένα δείπνο στην πρωτεύουσα του Κοσόβου, Πρίστινα με αφορμή την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου απομάκρυνσης και επί τόπου επεξεργασίας αποβλήτων και αποκατάστασης εδάφους της Μονάδας Παραγωγής Ενέργειας του Κοσόβου (Kosovo Energy Corporation-KEK), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα και ανατέθηκε στην Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε. μέσω διεθνούς διαγωνισμού.

Το έργο “Waste Removal –On site Treatment ΙCΒ Νο4 Energy Sector Clean-υρ and Land Reclamation” παρουσίασαν στον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού (MESP), σε εκπροσώπους του KEK, του υπουργείου Εξωτερικών Κοσόβου, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID), καθώς και στους αξιότιμους πρέσβεις της Ελλάδας, της Σουηδίας, της Ολλανδίας και του Βελγίου ο ιδιοκτήτης της εταιρείας κ. Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος και η ομάδα έργου της ΤΠΠ.

Κατά το δείπνο παρουσιάστηκε τόσο το έργο όσο και η πολυπλοκότητα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν έως ότου ολοκληρωθεί. Ο καθαρισμός της μονάδας αεριοποίησης του KEK αποτελεί έργο μεγάλης σπουδαιότητας που θα συμβάλλει στον περιορισμό των σοβαρών κινδύνων που εγκυμονούνται στο σημείο, τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για το περιβάλλον του Κοσόβου.

Στο πλαίσιο του έργου απομακρύνθηκαν 5.500 τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων, τα οποία τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες ώστε να μεταφερθούν στο εξωτερικό προς τελική διάθεση. Παράλληλα, 14.700 τόνοι υγρών αποβλήτων χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανική ύλη (LLOC) υποβλήθηκαν σε επί τόπου επεξεργασία.

Ωστόσο, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είχε να κάνει με την εξαγωγή των αποβλήτων καθώς σύμφωνα με την Ευρωπαϊκό Κανονισμό ν.1013/2006 (εκδ. 14/6/2006) δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και τελική διάθεση αποβλήτων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προερχόμενων από χώρες που δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Βασιλείας.

Προκειμένου να εξευρεθεί λύση υπογράφηκαν δύο διμερείς συμφωνίες μεταξύ του Κοσόβου και των χωρών που υποδέχτηκαν τα απόβλητα,  Βελγίου και  Σουηδίας αντίστοιχα.

econews

Σχόλια