Λήψη μέτρων για τον ΧΥΤΑ Φυλής ζητά ο ΕΔΣΝΑ

0
13

edsna-xuta-fulis-99587Τη λήψη μέτρων για την προστασία και την ασφάλεια του χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Φυλής από τις αρμόδιες κρατικές αρχές τις αργίες του Πάσχα ζητά ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής.

Όπως είναι γνωστό και όπως έχει παρουσιαστεί μέσω οπτικοακουστικού υλικού, ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες προκειμένου ο ΧΥΤΑ να διατηρείται σε άριστη κατάσταση και να μην υπάρχει επιβάρυνση του περιβάλλοντος και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Ωστόσο, επειδή κατά το παρελθόν έχουν διαπιστωθεί φαινόμενα ανεξέλεγκτης εισόδου τρίτων στο ΧΥΤΑ που προκαλούν ζημιές, βανδαλισμούς, εμπρησμούς σε διάφορους χώρους της ΟΕΔΑ Φυλής, ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α ζητά να ληφθούν μέτρα προληπτικού χαρακτήρα προκειμένου να αποτραπούν τέτοιου είδους καταστάσεις τις αργίες του Πάσχα.

Περιφέρεια Αττικής

Σχόλια