Εργαστήριο για τη διαχείριση πλημμυρών και πυρκαγιών διοργανώνει το ΕΜΠ

0
8

sunedrio-emp-purkagies-99472Το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνεργασία με το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, διοργανώνει την Κυριακή 10 Μαΐου 2013 και ώρα 11:30-13:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Μέγαρο Δήμου Ραφήνας -Πικερμίου (Αραφηνίδων Αλών 10-12, Ραφήνα, ισόγειο), το 1ο συμμετοχικό εργαστήριο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος FLIRE «Συνδυασμένη Εκτίμηση και Διαχείριση Πλημμυρών και Πυρκαγιών».

Η εκδήλωση συνδυάζεται με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου 2013 και θα γίνει με τη συμμετοχή των φορέων που απαρτίζουν το «Συντονιστικό Τοπικό Όργανο ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δήμου Ραφήνας Πικερμίου», καθώς και εκπροσώπων εθνικών και τοπικών αρχών.
Στόχος της εκδήλωσης είναι μία ανοιχτή συζήτηση  με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών φορέων, θεσμικών και μη, που διαχειρίζονται τις φυσικές καταστροφές, ώστε να καταγραφούν και να συζητηθούν όλες οι πτυχές της διαχείρισης των πλημμυρικών φαινομένων και των πυρκαγιών, οι προβληματισμοί και οι προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών, οι ιδιαιτερότητες από άποψη γεωμορφολογίας της ευρύτερης περιοχής.

Η ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων από την περιοχή της Αν. Αττικής και της Αθήνας, είναι κρίσιμης σημασίας ώστε να αντληθούν αξιόπιστες πληροφορίες για την περιοχή, να καλυφθούν τυχόν κενά γνώσης και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία και μελλοντική χρήση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του FLIRE.

To FLIRE είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα επιδεικτικού χαρακτήρα που έχει ως βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη ενός ενιαίου επιχειρησιακού εργαλείου για την αποτελεσματική εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων πλημμύρας και πυρκαγιάς σε αστικές και περιαστικές περιοχές, το οποίο θα λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο και θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις αρμόδιες τοπικές- εθνικές αρχές και φορείς που καλούνται να διαχειριστούν τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές, να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνία και την ανθρώπινη ζωή.

Η περιοχή ενδιαφέροντος αποτελεί μία έκταση ~ 130 km2 στην Ανατολική Αττική (ευρύτερη περιοχή λεκάνης απορροής του ρέματος Ραφήνας), στην οποία συνυπάρχουν διαφορετικές χρήσεις γης, ενώ παράλληλα εκεί εντοπίζεται υψηλή επικινδυνότητα σε πλημμυρικά φαινόμενα και περιστατικά δασικών πυρκαγιών.

Το FLIRE επιδιώκει την αλλαγή της υπάρχουσας επιστημονικής και μεθοδολογικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση πλημμύρας και πυρκαγιάς, μέσω της ανάπτυξης ενός συνδυαστικού, αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος εκτίμησης και διαχείρισης των δύο φυσικών καταστροφών, με κύριο άξονα την πρόληψη, την προσαρμογή και τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης διαφορετικών παραγόντων.

Μέσω της αξιοποίησης και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων επιστημονικής έρευνας, επιδιώκεται η υποστήριξη του έργου των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας αναφορικά με την έγκαιρη πρόγνωση και αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων.

Σχόλια