Φωτοβολταϊκά-ΑΠΕ: χαράτσι έως 42% εκτός από οικιακά – Αναλυτικά οι ρυθμίσεις

0
7

fotovoltaika-ape-nomosxedio-99275Στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνονται τα μέτρα του ν/σ για τις ΑΠΕ και τα φωτοβολταϊκά που κατέθεσε πρόσφατα το ΥΠΕΚΑ και που στόχο έχουν τον περιορισμό των ελλειμμάτων του ΛΑΓΗΕ.

Αναλυτικότερα, οι επιβαρύνσεις επί του κύκλου εργασιών των φωτοβολταϊκών έχουν ως εξής:

* Εισφορά 37% και 34% για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους κατά το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2013 έως και 30 Ιουνίου του 2013 και για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα μετά την 1η Ιανουαρίου του 2013.

*Εισφορά 35% και 32% για τα φωτοβολταϊκά των κατ’ επάγγελμα αγροτών υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς δεν υπερβαίνει τα 100 kW.

* Εισφορά 42% και 40% για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους μετά την 1η Ιουλίου του 2013.

Το υψηλό ποσοστό της εισφοράς αφορά στα φωτοβολταϊκά που κλείδωσαν εγγυημένη τιμή το Φεβρουάριο του 2012 και το μικρότερο σε αυτά που κλείδωσαν τιμή μετά τον Φεβρουάριο του 2012.

Επίσης οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν :

—Εγγυητική επιστολή

Υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής με την αποδοχή της προσφοράς σύνδεσης της μονάδας στο δίκτυο η οποία ορίζεται, σε 60.000 Ευρώ για το τμήμα της ισχύος έως και 1 MW, 30.000 Ευρώ από 1 έως και 10 MW, 20.000 Ευρώ από 10 έως και 100 MW και 10.000 Ευρώ για το τμήμα της ισχύος πάνω από 100 MW.

Από την υποχρέωση υποβολής της εγγυητικής επιστολής εξαιρούνται οι μονάδες ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε κτήρια, ανεξαρτήτως ισχύος.

—Τέλος διακράτησης

Επιβολή ετήσιου τέλους διακράτησης στους κατόχους αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ ύψους χιλίων Ευρώ ανά μεγαβάτ που μπορεί να αναπροσαρμόζεται έως 3000 ευρώ ανά μεγαβάτ.

—Άδειες στα φωτοβολταϊκά

Αναστολή της σύναψης συμβάσεων σύνδεσης φωτοβολταϊκών και συμβάσεων πώλησης επίσης για φωτοβολταϊκά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος για την υπογραφή σύμβασης πώλησης καθώς και τα φωτοβολταϊκά στις στέγες.


Αξίζει να σημειωθεί ότι τα οικιακά φωτοβολταϊκά εξαιρούνται από το σύνολο των παραπάνω μέτρων.

econews

Σχόλια