ΑΠΕ: Εισφορά μόνο στα φωτοβολταϊκά ζητά ο ΕΣΗΑΠΕ

0
6

fotovoltaika-eisfora-eshape-99144Την επιβολή έκτακτης εισφοράς μόνο στα φωτοβολταϊκά, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών συστημάτων και των αγροτικών και την εξαίρεση όλων των υπολοίπων ΑΠΕ ζητά από τον υφυπουργό Ενέργειας Μάκη Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του ΕΣΗΑΠΕ, Γιώργος Περιστέρης με σχετική επιστολή.

Επίσης ο ΕΣΗΑΠΕ τάσσεται κατά της υποχρέωσης υποβολής εγγυητικής επιστολής, του τέλους διακράτησης άδειας και του κλειδώματος εγγυημένης τιμής πώλησης κατά το χρόνο της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου και όχι της υπογραφής της σύμβασης, καθώς κάτι τέτοιο προκαλεί αβεβαιότητα στο επενδυτικό περιβάλλον.

-Οι αλλαγές που προτείνει ο ΕΣΗΑΠΕ στο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ:

· Να μειωθεί σημαντικά το ύψος των εγγυητικών επιστολών

· Να μειωθεί το ύψος του τέλους διακράτησης άδειας παραγωγής

· Η κατάργηση της επανέκδοσης άδειας εγκατάστασης γενικώς πέραν των σοβαρών νομικών θεμάτων που εγείρει δρα απαγορευτικά στην ολοκλήρωση αναπτυσσόμενων έργων ΑΠΕ

· Η διάρκεια της αναστολής ανάπτυξης έργων λόγω δικαστικής απόφασης να μην προσμετράται στο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας εγκατάστασης περιλαμβανομένων και των παρατάσεων

· Δεδομένου ότι σε περίπτωση παρέλευσης του χρόνου ισχύος της άδειας εγκατάστασης καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές που προτείνεται να θεσμοθετηθούν, δεν συντρέχει λόγος να κινείται, επιπλέον, διαδικασία επιβολής κυρώσεων βάσει της απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.2244/1994

· Να εξαιρεθούν από την υποχρέωση υποβολής εγγυητικών και τελών διατήρησης αδειών όλοι οι σταθμοί αντλησιοταμίευσης

· Να αποσαφηνιστεί ο όρος συνολικό μεταβλητό κόστος των συμβατικών σταθμών και να τεθούν δεσμευτικές προθεσμίες για την περαταίρω εξειδίκευση της νέας μεθοδολογίας, προκειμένου να μπορεί να υπολογιστεί το ΕΤΜΕΑΡ

· Να επεκταθούν οι ρυθμίσεις για την αναστολή σύμβαση σύνδεσης και σύμβασης πώλησης φωτοβολταϊκών καθώς και για την ειδική εισφορά αλληλεγγύσης για όλες τις κατηγορίες σταθμών και των μικρών σταθμών για τις στέγες και τα αγροτικά

· Να εξαιρεθούν της έκτακτης εισφοράς όλες οι τεχνολογίες ΑΠΕ πλην των φωτοβολταϊκών καθώς κλονίζεται η βιωσιμότητά τους ενώ δεν αυξάνουν το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ

· Να αποσυρθεί η ρύθμιση για καθορισμό της τιμής στην ηλέκτριση και όχι στην υπογραφή σύμβασης

· Να διατηρηθεί η ετήσια αναπροσαρμογή των feed-in-tariffs με ποσοστό πληθωρισμού

econews

Σχόλια