ΑΠΕ-Δέσμευση άνθρακα: 2η πρόσκληση της Κομισιόν για το πρόγραμμα επιδότησης NER-300

0
15

ypeka-ner300-ape-98992Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 1ης Πρόσκλησης του προγράμματος NER-300 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΥΠΕΚΑ ανακοινώνει την έναρξη της 2ης Πρόσκλησης.

Το πρόγραμμα NER-300 αφορά στην εμπορική επίδειξη τεχνολογιών δέσμευσης και γεωλογικής αποθήκευσης CO2, καθώς και καινοτόμων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Τα έργα χρηματοδοτούνται από έσοδα που θα αποκτηθούν από την πώληση των υπολειπόμενων 100 εκατ. δικαιωμάτων εκπομπών, από τα 300 εκατ. του προγράμματος.

Με την 1η Πρόσκληση και μετά από αξιολόγηση σε εθνικό επίπεδο και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση δύο έργα καινοτόμων τεχνολογιών ΑΠΕ, που θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα, μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, υπέβαλε δύο επιτυχείς προτάσεις, οι οποίες θα επιχορηγηθούν με €86,5εκ, ποσό που αντιστοιχεί στο 7% περίπου του συνόλου του προγράμματος.

Πρόκειται για τα εξής δύο έργα:

Τα Ελληνικά έργα είναι:

– CSP MINOS: Έργο ηλιοθερμικής τεχνολογίας πύργου, στην νοτιοανατολική Κρήτη, μεγέθους 50MWe, από την εταιρία NUR-MOH A.E. Το έργο θα ωφελήσει ουσιαστικά την ενεργειακή αυτάρκεια της Κρήτης, με τεχνολογία η οποία χρησιμοποιεί την ηλιακή ενέργεια για να προσφέρει εγγυημένη ηλεκτρική ενέργεια, σε κόστος ανταγωνιστικό με τα ορυκτά καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται σε €42,041,991.

 CSP Maximus: Έργο ηλιοθερμικής τεχνολογίας τύπου Stirling στο νομό Φλώρινας, συνολικού μεγέθους 75,3MWe, από την εταιρεία A.N. MAXIMUS SOLAR THERMAL LTD. Το έργο θα είναι το πρώτο και μεγαλύτερο του είδους της σε παγκόσμιο επίπεδο, με εκμετάλλευση της τεχνολογίας DishStirling. Θα αποτελείται από 37 υποέργα τα οποία θα έχουν κοινό σημείο σύνδεσης με το δίκτυο. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται σε €44,550,000.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων από τα Κράτη-Μέλη στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είναι η 3η Ιουλίου 2013.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ (ΥΑΠΕ) του ΥΠΕΚΑ, ολοκληρώνεται την Δευτέρα 13 Μαΐου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=613&language=el-GR  .

Σχόλια