Έργο SWFM-QF: Ανάπτυξη Επαγγελματικού Περιγράμματος για Στελέχη Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

0
18

sterea-apovlita-swfm-qf-98989Τα στερεά απόβλητα είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, καθώς όλοι οι άνθρωποι, στην καθημερινότητα μας, παράγουμε στερεά απόβλητα.  Η ποσότητα των αποβλήτων που δημιουργούμε αυξάνεται ενώ ταυτόχρονα τα είδη των αποβλήτων διαφοροποιούνται.

Αυτό οφείλεται, εν μέρει, στη δραματική αύξηση της χρήσης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, που περιέχουν όλο και πιο περίπλοκα μείγματα υλικών, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών, πολύτιμων μέταλλων, ακόμα και επικίνδυνων υλικών που είναι δύσκολο να τα διαχειριστούμε με ασφάλεια.

Στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ υπάρχουν περίπου 500.000 άτομα που απασχολούνται στον κλάδο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Οι εργαζόμενοι αυτοί απασχολούνται σε 6000, περίπου, διαφορετικούς χώρους διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Καθώς η παραγωγή στερεών αποβλήτων στην Ευρώπη συνεχίζει να μεγαλώνει, θα υπάρξει συνεχής ανάγκη να διασφαλιστεί ότι ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό θα είναι διαθέσιμο, με γνώσεις  και δεξιότητες να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Είναι επιτακτική ανάγκη τα νέα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης να αποτελέσουν μέρος του γενικότερου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ), ώστε η ΕΕ να αποκτήσει ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό εργατικό δυναμικό που θα ανταποκρίνεται στις νέες τεχνολογικές και θεσμικές εξελίξεις στον τομέα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

—Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων για Στελέχη Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του έργου SWFM-QF (http://www.swfm-qf.eu), οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες για το έργο καθώς και άλλο πληροφοριακό υλικό σε θέματα διερεύνησης και σύγκρισης Εθνικών Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σύμφωνα με την οποία αποκτώνται τα προσόντα. Επιπλέον δίνεται στο χρήστη, η δυνατότητα δωρεάν εγγραφής ώστε να λαμβάνει τα Ενημερωτικά Δελτία του έργου SWFM-QF.

Το εταιρικό σχήμα του έργου SWFM-QF περιλαμβάνει 12 φορείς από οκτώ χώρες: Ελλάδα, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Αγγλία,  Πολωνία και Βουλγαρία. Συντονιστής του έργου είναι η εταιρεία SIGMA Consultants ΕΠΕ.

Οι εταίροι που συμμετέχουν στο έργο SWFM-QF είναι,

 • H εταιρία SIGMA Consultants ΕΠΕ (SIGMA)
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (PASEPPE)
 • Saxon Education Company for Environmental Protection and Chemical Occupations Dresden Ltd. (SBG-DD).
 • Research Institute for Vocational Education & Training (F-BB).
 • SINERGIE Società Consortile a responsabilità limitata  (SINERGIE)
 • Szent Istvan University (SZIE)
 • Association of Environmental Enterprises  (KSZGYSZ)
 • Trust Waste Management Limited (TWML)
 • Institute of Environmental Protection – National Research Institute (IEP-NRI)
 • Polish Chamber of Commerce (PCC)
 • Kaunas University of Technology – Institute of Environmental Engineering (KTU- APINI)
 • Alytus Region Waste Management Center (ARWMC)
 • Bulgarian Industrial Association (BIA)

Το έργο SWFM-QF έχει χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης της δράσης του LEONARDO DA VINCI πολυμερή σχέδια για την ανάπτυξη της καινοτομίας με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σχόλια