ΑΠΕ: μειώνονται εγγυητικές και τέλος διακράτησης – Αναλυτικά οι κλίμακες

0
28

ape-eggyitikes-ypeka-98798Διατηρείται η υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής εκ μέρους των επενδυτών για κάθε αίτημα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης μονάδας ΑΠΕ στο δίκτυο, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Ωστόσο, οι εγγυητικές είναι μειωμένες κατά 50% σε σύγκριση με την πρότερη κατάσταση.

Αναλυτικότερα ανά μονάδα ΑΠΕ ισχύουν τα κάτωθι:

-60.000 Ευρώ για το τμήμα της ισχύος έως και 1 MW, ποσό που μειώνεται αναλογικά για ισχύ μικρότερη του 1 MW,

-30.000 Ευρώ για το τμήμα της ισχύος από 1 MW έως και 10 MW,

-20.000 Ευρώ για το τμήμα της ισχύος από 10 MW ως και 100 MW και

-10.000 Ευρώ για το τμήμα της ισχύος πάνω από 100 MW.

Στόχος της υποχρεωτικής κατάθεσης εγγυητικής επιστολής είναι να μην δεσμεύεται ηλεκτρικός χώρος στο δίκτυο από αιτήματα με μικρές πιθανότητες υλοποίησης και η αποφυγή του πλασματικού κορεσμού.

Η διάρκεια της εγγυητικής θα είναι κατ’ ελάχιστον δύο έτη και θα ισχύει μέχρι την ενεργοποίηση της σύνδεσης του έργου.

—Τέλος διακράτησης

Αντίστοιχα με την εγγυητική μειώνεται και το τέλος διακράτησης, δηλαδή η επιβάρυνση του επενδυτή εάν τρία χρόνια μετά τη λήψη της άδειας δεν είχε ολοκληρώσει το έργο.

Έτσι, το ετήσιο τέλος διακράτησης διαμορφώνεται σε 1000 Ευρώ ανά Μεγαβάτ από 1500 Ευρώ ανά Μεγαβάτ. Το ΥΠΕΚΑ μπορεί να αναπροσαρμόσει το τέλος διακράτησης μέχρι του ποσού των 3.000 €/MW ετησίως.

Σχόλια