ΕΛΕΤΑΕΝ: σημαντικό βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος το Χωροταξικό για τις ΑΠΕ

0
9

eletaen-horotaxiko-ape-98675Σύμφωνα με τον Τύπο, το Ε΄ Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου με την υπ΄ αριθμ. 1421/2013 απόφασή του, έκρινε νόμιμη και ισχυρή την υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το 2008, το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΧΠ-Α.Π.Ε.).

Σήμερα, το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης και η ανθρωπότητα είναι η κλιματική αλλαγή, που οφείλεται κυρίως στον τρόπο που παράγουμε και καταναλώνουμε ενέργεια. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας και η μαζική ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι η λύση για την επιβίωση της ζωής όπως την ξέρουμε σήμερα.

«Από την άποψη αυτή, η απόφαση του ΣτΕ είναι ένα σημαντικό βήμα της Ελλάδας στην πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος» σχολιάζει την απόφαση η ΕΛΕΤΑΕΝ.

Όπως αναφέρει η ΕΛΕΤΑΕΝ, ο φορέας «θα μελετήσει αναλυτικά την απόφαση του Δικαστηρίου και θα προσπαθήσει να συμβάλει στην ουσιαστική εφαρμογή της. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ότι η απόφαση του ΣτΕ αποτελεί την κατάληξη μιας μεγάλης προσπάθειας που ξεκίνησε το 2004 και στην οποία συνέβαλαν μελετητές, επιστήμονες και δημόσιοι λειτουργοί με πρωτοστατούντα τα στελέχη της Διεύθυνσης Χωροταξίας του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ»

«Όπως είναι γνωστό, η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει ασκήσει αυστηρή κριτική σε πολλές από τις διατάξεις του Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ τις οποίες έχει θεωρήσει ότι διακρίνονται από συντηρητική και φοβική προσέγγιση ενάντια στις ΑΠΕ ή είναι υπερβολικές. Παρά την κριτική αυτή, το γεγονός παραμένει ότι το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού έχει συμβάλει σημαντικά στην ασφάλεια δικαίου και στην ασφάλεια των επενδύσεων ΑΠΕ. Αυτό αποδεικνύει η απόφαση του ΣτΕ», σημειώνει η ΕΛΕΤΑΕΝ.

Περαιτέρω, η απόφαση καταδεικνύει ότι, όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, η ενάσκηση της Νομοθετικής και της Εκτελεστικής Εξουσίας και ο Δικαστικός Έλεγχός τους δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενες έννοιες.

«Υπό άλλες συνθήκες, η ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου του ΕΧΠ-Α.Π.Ε. από το ΣτΕ θα μπορούσε από μόνη της να ωθήσει την τόσο αναγκαία αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Δυστυχώς, οι διαδοχικές αρνητικές, για τις ΑΠΕ και την αιολική ενέργεια, πολιτικές αποφάσεις και παραλήψεις που διαπιστώνονται συνεχώς κατά την τελευταία διετία τουλάχιστον, δεν επιτρέπουν αυτή την αισιοδοξία», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σχόλια