Αλιεία: 217 οργανώσεις καλούν τους υπουργούς της ΕΕ να σταματήσουν την υπεραλίευση

0
5

medasset-kalp-alieia-98584Καθώς οι διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) είναι στο τελικό και πιο αποφασιστικό στάδιο, περισσότερες από 217 οργανώσεις και φορείς καλούν τους αρμόδιους Υπουργούς  των κρατών μελών να υποστηρίξουν τον τερματισμό της υπεραλίευσης και την άμεση αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων.

Οι 217 οργανώσεις και φορείς υπενθυμίζουν στους Yπουργούς ότι ο τερματισμός της υπεραλίευσης  είναι νόμιμη υποχρέωση της Ε.Ε, με μεγάλη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία. Τους καλούν να ακολουθήσουν τα επιτυχημένα διεθνή παραδείγματα όπως αυτά της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και των ΗΠΑ, και να συμφωνήσουν σε μια νέα πολιτική που θα επιτρέψει στα ιχθυαποθέματα να ανακάμψουν σε βιώσιμα επίπεδα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Στις 6 Φεβρουαρίου 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ του τερματισμού της υπεραλίευσης μέχρι το 2015 και τη σταδιακή αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων έως το 2020.  Δυστυχώς, οι 27 Υπουργοί Αλιείας στο Συμβούλιο των Υπουργών απέρριψαν έως τώρα αυτούς τους στόχους. Μετέθεσαν το στόχο του τερματισμού της υπεραλίευσης στο 2020 και δεν έθεσαν στόχο για την αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων.

Μέσα από τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν για την τελική μορφή που θα πάρει η αναθεωρημένη αλιευτική πολιτική, το Συμβούλιο των Υπουργών Αλιείας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν την ευκαιρία να τερματίσουν 30 χρόνια κακοδιαχείρισης της αλιείας από την Ε.Ε.:

1. Αυτή τη στιγμή το 47% των αξιολογηθέντων ιχθυαποθεμάτων του Ατλαντικού και περίπου το 80 % της Μεσογείου υπεραλιεύονται, καθώς και πέντε από τα εφτά κύρια είδη ιχθυαποθεμάτων της Βαλτικής.

2. Εάν το 2013 η Ε.Ε στηριζόταν μόνο στα αλιεύματα από τις ευρωπαϊκές θάλασσες (εξαιρώντας τα αλιεύματα ιχθυοκαλλιέργειας ή εισαγωγής), αυτά θα εξαντλούνταν μέχρι τις 6 Ιουλίου.

3. Η κακοδιαχείριση και υπεραλίευση των ευρωπαϊκών ιχθυαποθεμάτων οδηγεί στην απώλεια αλιευμάτων με εκτιμώμενη αξία  πάνω από τρία δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα μπορούσε να στηρίξει περισσότερες από 100.000 επιπλέον θέσεις εργασίας.

«Συνυπογράφοντας την επιστολή των 217 οργανώσεων και φορέων, καλούμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, να διασφαλίσει ότι η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική θα γίνει ένα εργαλείο για την αειφόρο διαχείριση της αλιείας, που θα διασφαλίζει την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και την υγεία των θαλασσών μας, τη βιώσιμη τροφοδοσία των αγορών με αλιεύματα που προέρχονται από υγιή ιχθυαποθέματα, παρέχοντας συγχρόνως ένα βιώσιμο και κερδοφόρο μέλλον για τις παράκτιες κοινωνίες που εξαρτώνται από την αλιεία» δήλωσε ο Κωστής Γριμάνης, Διευθυντής του MEDASSET, οργάνωσης-μέλους του δικτύου OCEAN2012.

Σχόλια