Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους έως 29 ετών

0
18

anergoi-epidotoumeni-ergasia-98502Από το Υπουργείο Εργασίας έχει προκηρυχθεί πρόγραμμα που αφορά την εξολοκλήρου Επιδοτούμενη Απασχόληση Ανέργων σε Επιχειρήσεις με τη μορφή πρακτικής άσκησης.

Το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην Aγορά Eργασίας αρχικά μέσω θεωρητικής κατάρτισης και στην παραγωγική διαδικασία με πρακτική άσκηση.

Η Επιταγή Κατάρτισης (Training Voucher) περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

*Κατάρτιση 80 ωρών των ωφελούμενων, για οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες σε συνδυασμό με καθοδήγηση και εκπαιδευτικό mentoring.

*Πρακτική Άσκηση πέντε μηνών σε επιχειρήσεις της περιοχής υλοποίησης του προγράμματος για τους ωφελούμενους, με επιδότηση της απασχόλησης.

*Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν όλοι οι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ έως 29 ετών και οι άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής μεταδευτεροβάθμιας/ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά προτεραιότητα το αργότερο 36 μήνες πριν από την υποβολή αίτησης τους στο πρόγραμμα.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 35.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών.

Οι δυνατότητες για τους νέους ανέργους που θα συμμετέχουν στην δράση, είναι:

1. Να αποκτήσουν εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες μέσω επιδοτούμενης θεωρητικής 80 ωρών με 5 €/ώρα (Σύνολο: 400€).

2. Να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία μέσω αμειβόμενης πεντάμηνης πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα για τους πτυχιούχους ΑΕΙ/ ΤΕΙ με 460€/ μήνα ενώ για τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 400€/μήνα.

3. Να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

4. Να έχουν επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

*Σημειώνεται ότι σε όλους τους ωφελούμενους παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ Πιστοποίηση Η/Υ KeyCert.

Για να επωφεληθείτε συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε ΕΔΩ και αποστείλατέ την στην ηλεκτρονική διεύθυνση voucher@omiros.gr.

—Για επιχειρήσεις

Αν είστε επιχείρηση και θέλετε να λάβετε μέρος στη δράση συμπληρώστε την αίτηση που θα βρείτε ΕΔΩ και αποστείλατέ την στην ηλεκτρονική διεύθυνση voucher@omiros.gr με την ένδειξη praktiki29.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις σχολές ΟΜΗΡΟΣ στο 210-38.00.811 & 210-38.31.455.

Σχόλια