ΥΠΕΚΑ: 45,7 εκατ. ευρώ από δημοπρασίες ρύπων

0
118

ypeka-dikaiomata-rypon-98419Σε συνέχεια προηγούμενης Ανακοίνωσης του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την έναρξη της Φάσης III του Συστήματος Εμπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU- ETS), που χρονικά καλύπτει την περίοδο 2013-2020, ανακοινώνεται ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2013 διενεργήθηκαν 36 δημοπρασίες στις οποίες συμμετέχει η χώρα.

Διατέθηκαν συνολικά 10.041.000 EUAs (European Union Allowances) με μέση τιμή 4,53.

Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 45.776.620 €.

Τα αποτελέσματα των δημοπρατήσεων περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

Ημερομηνία Τιμή Ποσότητες δημοπράτησης EUAs Αξία Συναλλαγών €
7/1/2013 6,18 323.000 1.996.140
8/1/2013 6,35 323.000 2.051.050
10/1/2013 5,93 323.000 1.915.390
14/1/2013 5,55 323.000 1.792.650
15/1/2013 5,77 323.000 1.863.710
17/1/2013 5,36 323.000 1.731.280
21/1/2013 4,70 323.000 1.518.100
22/1/2013 4,88 322.500 1.573.800
24/1/2013 4,58 322.500 1.477.050
28/1/2013 3,9 322.500 1.257.750
29/1/2013 3,88 322.500 1.251.300
31/1/2013 3,43 322.500 1.106.175
4/2/2013 4 322.500 1.290.000
5/2/2013 4,1 322.500 1.322.250
7/2/2013 4,24 322.500 1.367.400
11/2/2013 4,19 322.500 1.351.275
12/2/2013 4,44 322.500 1.431.900
14/2/2013 5 322.500 1.612.500
18/2/2013 5,14 322.500 1.657.650
19/2/2013 4,31 230.000    991.300
21/2/2013 4,68 230.000 1.076.400
25/2/2013 4,76 230.000 1.094.800
26/2/2013 4,13 230.000    949.900
28/2/2013 4,38 230.000 1.007.400
4/3/2013 4,54 230.000 1.044.200
5/3/2013 4,41 230.000 1.014.300
7/3/2013 4,12 230.000    947.600
11/3/2013 4,01 230.000    922.300
12/3/2013 0[1] 0 0
14/3/2013 3,36 287.500    966.000
18/3/2013 3,47 287.500    997,625
19/3/2013 3,33 287.500    957.375
21/3/2013 4,06 287.500 1.167.250
25/3/2013 4,10 230.000    943.000
26/3/2013 4,54 230.000 1.044.200
28/3/2013 4,72 230.000 1.085.600
ΣΥΝΟΛΟ 4,53 10.041.000 45.776.620

Οι δημοπρασίες διενεργούνται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη μεταξύ 10:00-12:00 (ώρα Ελλάδος)

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις ποσότητες καθώς και τα στατιστικά των δημοπρατήσεων, μπορούν να αναζητούνται στο σχετικό διαδικτυακό τόπο του εκπλειστηριαστή:

http://www.helex.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=355&Itemid=10616

Το επόμενο τριμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης θα δημοσιευτεί αρχές Ιουλίου 2013.

Σχόλια