Φωτοβολταϊκά: οι “εγκλωβισμένοι” επενδυτές σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας

0
3

fotovoltaika-gi-ypsilis-paragogikotitas-98351Η αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας στα φωτοβολταϊκά σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας έχει ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πολλοί επενδυτές που κατέθεσαν αίτηση από τον Οκτώβριο ως το Δεκέμβριο του 2011.

Κι αυτό διότι, η Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος που κατατέθηκε στις 31/12/2012 και σύμφωνα με την οποία οι Περιφέρειες καλούνται κατά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων να εξετάζουν το χρόνο υποβολής του αιτήματος χορήγησης όρων σύνδεσης και να μην χορηγούν άδειες για τα έργα που έχουν καταθέσει αιτήματα μετά τις 21.09.2011.

Από την εγκύκλιο του υπουργείου ξέφυγαν οι επενδυτές που είχαν καταθέσει αίτημα για χορήγηση όρων σύνδεσης μεταξύ του διαστήματος 4.6.2010 και 21.09.2011.

Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του Ν. 3851/2010 επετράπη η εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε αγροτεμάχια που ανήκουν σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας (ΓΥΠ), ενώ ειδικά για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (φ/β) σταθμών η σχετική αδειοδότηση χορηγείτο εφόσον τα φωτοβολταϊκά πάρκα καταλαμβάνουν εκτάσεις που δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων του συγκεκριμένου νομού.

Με την ψήφιση όμως του Ν. 4015/2011 όπως συμπληρώθηκε με τον Ν. 4062/2012, η διαδικασία αυτή ανεστάλη μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ.

Σχόλια