Επιμορφωτικά σεμινάρια για την ενέργεια και τις ΑΠΕ στη Ρόδο

0
5

seminaria-energeia-rodos-98216Καινοτόμο πιλοτικό επιμορφωτικό σεμινάριο για την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία σε 88 μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του 13ου Δημοτικού Ρόδου και σε 122 μαθητές της Β’ τάξης του 1ου Γυμνασίου της Ρόδου, την Τρίτη 26 και Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 αντίστοιχα.

Παράλληλα, το απόγευμα της 27ης Μαρτίου, περισσότεροι από 58 εκπαιδευτικοί από 34 διαφορετικά σχολεία όλης της Ρόδου συμμετείχαν σε ανοιχτή εκδήλωση όπου ενημερώθηκαν σχετικά με το πρόγραμμα του μαθητικού σεμιναρίου καθώς και τα υλικά με τα οποία ήρθαν σε επαφή τα παιδιά.

Τα σεμινάρια ήταν κατάλληλα προσαρμοσμένα στις ηλικιακές απαιτήσεις των μαθητών. Επιπλέον ήταν διαρθρωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική γνώση όσο και πρακτική εφαρμογή του αντικειμένου, μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών, με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με την ενεργειακά αποδοτική συμπεριφορά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αποτέλεσμα να γίνουν δεκτά με μεγάλο ενθουσιασμό από τα παιδιά.

Παρουσιάστηκαν με απλό και κατανοητό τρόπο οι έννοιες της ενέργειας, των ανανεώσιμων και μη πηγών αυτής, των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες σε ενέργεια που απορρέουν από τις δραστηριότητες του ανθρώπου και την ανάγκη εξοικονόμησης της σε ατομικό επίπεδο και επίπεδο κατοικίας οπού ήταν και ένας από τους βασικούς στόχους του σεμιναρίου.

Διαδραστικές δραστηριότητες και παιχνίδια υλοποιήθηκαν από τα παιδιά σε ομάδες οι οποίες είχαν σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακά αποδοτική συμπεριφορά και συνείδηση. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε εργαστήριο με μονωτικά υλικά, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες και διαφόρων τύπων λαμπτήρες. Τέλος, οι μαθητές παίρνοντας το ρόλο δημοσιογράφων και χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που τους παρασχέθηκαν αλλά και τις γνώσεις που αποκόμισαν από το σεμινάριο δημιούργησαν άρθρα για ενεργειακή εφημερίδα τοίχου τα οποία θα αναρτηθούν στα σχολεία.

Παράλληλα, το μαθητικό σεμινάριο αποτέλεσε πεδίο ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών μεταξύ των εκπαιδευτικών των 2 σχολείων αλλά και των εκπαιδευτικών που παρέστησαν στην ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης του σεμιναρίου το απόγευμα της 27ης Μαρτίου, στους οποίους έδωσε έμπνευση για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν αντίστοιχες δράσεις και προγράμματα στα σχολεία τους.

Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τα Τμήματα Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και τον Δήμο Ρόδου, ως μέρος της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Δήμου για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακά αποδοτική συμπεριφορά στις κατοικίες. Η εκστρατεία του Δήμου έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος PROMISE από το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου.

Ιστοσελίδα προγράμματος: www.ieepromise.eu/rhodes 

Σχόλια