Εξοικονόμηση ενέργειας: αποτυγχάνει στο 80% των εθνικών στόχων η Ελλάδα

0
24

exoikonomisi-energeias-ellada-98095Πολύ μακρυά από την υλοποίηση πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας βρίσκεται η Ελλάδα σύμφωνα με την έκθεση για την Ενεργειακή Απόδοση των 27 κρατών μελών της ΕΕ που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Energy Efficient Watch».

Στόχος της μελέτης είναι η αξιολόγηση της ποιότητας των δράσεων και εφαρμογής πολιτικών ενεργειακής αποδοτικότητας στην Ευρώπη των 27.

Όσον αφορά στις επιδόσεις της χώρας μας αυτές ήταν χαμηλές εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης και υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Η Ελλάδα βρίσκεται εκτός στόχων στο 45% των εθνικών πολιτικών, θα έχει πολύ μικρά αποτελέσματα στο 18%, δεν έχουν τεθεί στόχοι στο 16% των πιθανών περιπτώσεων, ενώ θα επιτύχει το 21% των στόχων (18% πιθανώς, 3% σίγουρα).

Αναλυτικότερα ανά κλάδο/τομέα η μελέτη αναφέρει τα εξής:

*Δημόσιος τομέας

Ο δημόσιος τομέας βαθμολογήθηκε πάνω από το μέσο όρο στο πλαίσιο αξιολόγησης των εθνικών σχεδίων δράσης.

Ειδικότερα στον ελληνικό δημόσιο τομέα εφαρμόζονται τα εξής:
– πλαίσιο για προμήθειες του δημοσίου,
-έχει εφαρμόσει διάφορα μέτρα ενεργειακής απόδοσης,
-εξοικονόμηση ενέργειας σε σχολεία
-εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια του δημοσίου
-ενημερωτικές καμπάνιες

Παρόλα ο ελληνικός δημόσιος τομέας πάσχει στο επίπεδο της υλοποίησης των παραπάνω πολιτικών είναι ο τομέας με τα μεγαλύτερα κενά σε επίπεδο εφαρμογής.

*Κτήρια
Η Ελλάδα έχει επίσης θέσει ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για τα κτήρια. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιούνται προγράμματα επιδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης όπως το “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον” και πολιτικές όπως η έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

Παρόλα αυτά η παρουσίαση καινοτομιών στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια γίνεται σε ιδιωτική βάση, χωρίς να γίνεται αναφορά σε ελέγχους ή ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Επίσης, δεν αναφέρονται συγκεκριμένες ενημερωτικές εκστρατείες για τα κτίρια αλλά ούτε και εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες του τομέα κτιρίων.

*Ηλεκτρικές συσκευές

Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες για οικολογικό σχεδιασμό και ενεργειακή σήμανση των συσκευών περιλαμβάνονται στο ελληνικό πακέτο μέτρων, ενώ τα εργαλεία πληροφόρησης έχουν αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο.

*Βιομηχανία

Η ενεργειακή απόδοση στη βιομηχανία προωθείται κυρίως μέσω των προϋποθέσεων οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακής σήμανσης, ενώ έχει καθιερωθεί ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη των πράσινων επιχειρηματικών πάρκων.

*Ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε φυσικό αέριο-ηλεκτρική ενέργεια

Οι τιμές είναι πάνω από τον ελάχιστο μέσο όρο.

*Μεταφορές

Για τον τομέα μεταφορών η έκθεση αναφέρει ότι το ελληνικό πακέτο μέτρων επικεντρώνεται σε οικονομικά κίνητρα για την ανανέωση του στόλου οχημάτων, ενώ συνοδεύεται από επενδύσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα μη-μηχανοκίνητα μέσα.

—Τι προτείνει η έκθεση

Η έκθεση εντοπίζει πολλές δυνατότητες βελτίωσης των πολιτικών ενεργειακής απόδοσης στους παραπάνω τομείς.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η καθιέρωση οικονομικών κινήτρων για τις ηλεκτρικές συσκευές, η περίληψη στόχων για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων στο Δημόσιο, η διενέργεια ενεργειακών ελέγχων στη βιομηχανία παράλληλα με τη θέσπιση οικονομικών κινήτρων και η προώθηση των πράσινων μετακινήσεων.

econews

Σχόλια