Φωτοβολταϊκά: τι απαντά το ΥΠΕΚΑ στον Συνήγορο του Πολίτη για τις μειώσεις στις εγγυημένες τιμές

0
4

fotovoltaika-ypeka-synigoros-politi-97324Σε παροχή διευκρινίσεων προς το Συνήγορο του Πολίτη προχώρησε το ΥΠΕΚΑ, μετά από καταγγελία επενδυτή φωτοβολταϊκού σταθμού επί κτηρίου, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για την ένταξή του σε νέο δυσμενέστερο καθεστώς τιμολόγησης της παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Ως γνωστόν, σύμφωνα με τη νομοθεσία, όπως αυτή τροποποιήθηκε με Υπουργική Απόφαση εντός του Αυγούστου 2012, άλλαξε δραματικά το καθεστώς παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, με σημαντικότερες αλλαγές:

α) Τη ραγδαία μείωση των εγγυημένων τιμών της παραγόμενης ενέργειας –ειδικά για Φ/Β σταθμούς επί κτιρίου για τους οποίους δεν είχε συναφθεί Σύμβαση Συμψηφισμού, η τιμή πώλησης μειώθηκε από 47 ευρώ σε 25 ευρώ ανά kWh και

β) την αναστολή της διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, λόγω κάλυψης των στόχων που είχαν τεθεί.

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε την πρόθεση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) να εξαιρέσει από το νέο καθεστώς τιμολόγησης τους επενδυτές, των οποίων η διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο βρισκόταν ήδη σε προχωρημένο στάδιο κατά τον χρόνο έκδοσης της επίμαχης Υπουργικής Απόφασης.

Επισήμανε παράλληλα, ότι ο διοικούμενος θα πρέπει να προστατεύεται από ενδεχόμενο αιφνιδιασμό, επιζήμιο για τα δικαιώματά του, λόγω μεταβολής της διοικητικής πρακτικής ή αλλαγής της νομοθεσίας.

Επιπλέον, τόνισε ότι τέτοιου είδους ρυθμίσεις εμφανίζονται ως πολιτικώς μη ορθές και οικονομικά ασύμφορες, αποτρέποντας όχι μόνο τους συγκεκριμένους επενδυτές στη συνέχιση και ολοκλήρωση της επένδυσής τους, αλλά και άλλους μελλοντικούς επενδυτές από τη στιγμή που έχουν να αντιμετωπίσουν ένα επισφαλές και ασταθές πλαίσιο.

Το ΥΠΕΚΑ διευκρίνισε ότι δεν προτίθεται να εισηγηθεί τροποποιητικές ρυθμίσεις για εξαίρεση επενδύσεων από το νέο καθεστώς τιμολόγησης, παρέχοντας, ωστόσο, διαφωτιστική ενημέρωση ως προς τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη της εν λόγω απόφασης.

Ειδικότερα, το υπουργείο υποστήριξε ότι «παρά τη βούληση της Πολιτείας για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), οι στρεβλώσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο, οι αποκλίσεις των πραγματικών μεγεθών και εκτιμήσεων των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του Ειδικού Τέλους Μείωσης Αερίων Ρύπων, καθώς και καθυστερήσεις χρόνων είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία υπέρογκου ελλείμματος στον Ειδικό Λογαριασμό που έχει συσταθεί για τη χρηματοδότηση του υποστηρικτικού μηχανισμού των ΑΠΕ.

Αυτό, έθετε σε κίνδυνο την αγορά ενέργειας, η κατάρρευση της οποίας θα προκαλούσε ανυπολόγιστες ζημίες στην οικονομία της χώρας που θα οδηγούσαν σε υπέρογκες επιβαρύνσεις των απλών καταναλωτών, μέσω κατακόρυφων αυξήσεων στα τιμολόγια ρεύματος. Συνεπώς, ελήφθη δέσμη μέτρων, προκειμένου να διασφαλιστούν η μείωση των ελλειμμάτων στον Ειδικό Λογαριασμό των ΑΠΕ, η σταθεροποίηση της αγοράς ενέργειας και η αποκατάσταση της ομαλότητας στις πληρωμές των παραγωγών ενέργειας».

Τέλος, το ΥΠΕΚΑ ανέφερε, ότι στη μείωση των εγγυημένων τιμών αντικατοπτρίζεται και η ραγδαία μείωση του κόστους του εξοπλισμού για εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σταθμών».

Σχόλια