Αιολική ενέργεια-EWEA: μετά την οικονομική κρίση η πολιτική αβεβαιότητα πλήττει τον κλάδο

0
12

Τα βέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας  (EWEA) συγκέντρωσαν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πολιτικές και τις ρυθμίσεις που εφαρμόζουν στον κλάδο της αιολικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την EWEA, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν δημιουργήσει συνθήκες αβεβαιότητας οι οποίες εμποδίζουν την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας σε ολόκληρη τη Γηραιά Ήπειρο με αποτέλεσμα να καθίσταται πολύ δύσκολη η επίτευξη των στόχων για τις ΑΠΕ ως το 2020.

Η EWEA προειδοποιεί τις κυβερνήσεις ότι η πολιτική αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί (πχ με αναδρομικές αλλαγές και ρυθμίσεις) αποθαρρύνει τόσο τους επενδυτές όσο και τους χρηματοδότες επενδύσεων στην αιολική ενέργεια.

Παράλληλα, η τακτική αυτή έχει ήδη προκαλέσει απώλειες θέσεων εργασίας και αρνητικά αποτελέσματα για τις εταιρίες του κλάδου.

Η EWEA τονίζει ότι η αιολική ενέργεια, πέραν από τις χιλιάδες θέσεις εργασίας που συντηρεί (μέχρι το 2010 αυτές ανέρχονταν σε 238.000)  προσφέρει παράλληλα σημαντικά οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με την αντικατάσταση συμβατικών σταθμών παραγωγής ενέργειας στην ΕΕ.

Και αυτό διότι, μεταξύ άλλων, μειώνονται τα έξοδα για την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων. Είναι ενδεικτικό ότι για το 2010, λόγω της αιολικής ενέργειας, αποφεύχθηκε κόστος που ανέρχεται σε 5,71 δις. Ευρώ.

Εκτός αυτού, η Ένωση σημειώνει ότι η χρήση της αιολικής ενέργειας μειώνει τους κινδύνους που συνδέονται με την αύξηση των τιμών των ορυκτών καυσίμων και μειώνει την εξάρτηση κάθε χώρας από τις υπόλοιπες, όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό.

Τέλος, η EWEA προειδοποιεί ότι  ΕΕ με την αποτροπή ενεργειακών επενδύσεων στον τομέα της αιολικής ευκαιρίας η οποία προκαλείται από τις κυβερνήσεις της ΕΕ χάνονται σημαντικές ευκαιρίες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, για τη βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, τη μείωση του κόστους των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Σχόλια